ADÜ Menü
ADü LOGİN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Erasmus+ Projelerine Başvuracak Tüm Akademik Personelin Dikkatine

Erasmus+ Projelerine Başvuracak Tüm Akademik Personelin Dikkatine
Üniversitemizdeki Öğretim Elemanlarının Koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek her türlü ERASMUS+ Projesine ait, Üniversitemiz adına Tüzel Kişi olarak imza yetkisini makamında barındıran Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk ALDEMİR  tarafından imza edilmesi gereken belgelerin, 15 Mart 2019 tarihinden sonra Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü üzerinden Rektörlük Makamı Özel Kalemine sunulması kararlaştırılmıştır. Bu maksatla Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne sunulması gereken belgeler aşağıda sunulmaktadır:
1. Projeyi özetleyen kapak yazı (Adı, Konusu, İçeriği, Bütçesi, Süresi),
2. Proje Koordinatörü Bilgileri (Birim, Sicil No, İletişim Bilgileri),
3. Proje kapsamında Üniversitemizde görevli olacak akademik ve varsa idari personel ve öğrenci listesi,
4. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde çalışan proje irtibat kişisine ait iletişim bilgileri (Birim, Sicil No, Dahili No, Cep Tel. No, E-posta adresi),
5. Proje Başvuru Belgesi Kopyası (sistem üzerinden Avrupa Birliği Komisyonu’na ya da Ulusal Ajans'a sunulan),
6. Mandate (yetki devri) belgesi,

Tüm belgeler anlaşılır bir şekilde doldurulmalı, Mandate belgesi eksiksiz olmalıdır.