ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Sınai Haklar Destek Birimi

DUYURULAR

 

Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısı TBMM'ye Sevk Edildi

Coğrafi İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Hakkındaki Kanun Tasarısı 31 Aralık 2009 tarihinde Başbakanlık tarafından TBMM’ye sevk edildi.

Kanun Tasarısı, Türkiye’de yöresel veya geleneksel karaktere sahip ürünlerin teşviki ve üretimin çeşitlendirilmesi yoluyla ürünlerin piyasa değerlerinin artırılarak, bölgesel ve kırsal ekonomilerin güçlendirilmesine katkı sağlamak, üretim metoduna ve coğrafi kaynağa ilişkin garanti sunulmak suretiyle tüketicilerin yüksek kalitede ürünlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla; doğal ve beşeri unsurların bir araya gelmesi sonucu tarım, maden, el sanatları ve benzeri alanlarda ortaya çıkan her türlü ürünün coğrafi işaret veya geleneksel özellikli ürün adıyla korunmasına ilişkin kuralların ve şartların düzenlenmesini içeriyor.

Sınai mülkiyet hakları arasında yer alan ve belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla kökeninin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren coğrafi işaretlerin korunmasına, 1995 yılında 555 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kabulü ile başlanmıştı. TBMM’ye sevk edilen Kanun Tasarısı ile zaman içinde meydana gelen uluslararası gelişmeler göz önüne alınarak, uygulamada karşılaşılan sorunları gidermeye yönelik olarak mevcut mevzuat yeniden yapılandırıldı. Tasarı, Avrupa Birliğine (AB) uyum çalışmalarının büyük bir önem ve yoğunluk kazandığı bu dönemde, geleneksel özellik arz eden ürünlerimizin koruma altına alınmasına ilişkin düzenlemeler de içeriyor.

555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca incelenerek kabul edilen başvurular; Resmi Gazete ve yerel gazetede tüm bilgileri içerecek biçimde, yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük gazetelerden birinde de bilgi ilamı verilmek suretiyle yayımlanıyor. Hazırlanan Tasarı’da ise, işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla, başvuruların sadece Resmi Marka Bülteninde yayımlanması öngörülüyor.

Coğrafi işaretlerin ve geleneksel özellikli ürün adlarının kullanımının denetimi, ürünün gerçek üreticilerinin bu korumanın ekonomik getirisinden faydalanması ve tüketicinin beklentilerinin karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Hazırlanan Tasarı ile başvuru yapma hakkı tanınan üreticiler için ilgili Topluluk Tüzüğündeki uygulamaya paralel bir düzenleme getiriliyor. Ülke gerçekleri göz önünde bulundurularak bir yandan denetim işleminin daha etkin biçimde gerçekleştirilebilmesi, diğer yandan da AB tarafınca öngörülen düzeydeki sisteme yakın bir sistem oluşturulması hedefleniyor.

http://www.turkpatent.gov.tr/portal/default2.jsp?sayfa=703&haber=896