ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Sınai Haklar Destek Birimi

GÖREVLERİMİZ

·         Üniversite akademik personelini ve öğrencilerini araştırma geliştirme çalışmalarına yönlendirmek

·         İlgililerin Sınai Mülkiyet Hakları(Coğrafi İşaret, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım) konularında  bilgilenmesini sağlamak

·         Sınai Mülkiyet Hakları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak

·         Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin ulusal ve uluslar arası mevzuat ile yazılı ve elektronik bilgi ve belgelere erişimi sağlamak

·         Ulusal ve Uluslar arası veri tabanlarında tekniğin bilinen durumu ile ilgili ön araştırmalar yapılmasını sağlamak