ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Sınai Haklar Destek Birimi

AMAÇLARIMIZ

Birim faaliyetleri ile sınai mülkiyet sisteminin potansiyel kullanıcılarında yenilikçi kültürün oluşturulması, patent ve markalaşma çabalarının desteklenmesi, katma değeri yüksek ürün üretilmesi hususunda yönlendirme, yerel ürün koruma, yeni ve özgün tasarımlarla farklılaşma gibi küresel rekabette öne çıkan  konularda yeni vizyon ve açılımlar getirilmesi amaçlanmaktadır.

Birim Türk Patent Enstitüsü ile yakın işbirliği içerisinde üniversitemiz çalışanlarına ve öğrencilerine, yöre işadamlarına ve sanayicilere hizmet vermek için bilgilendirme amacıyla seminer, eğitim ve benzeri çalışmalarda bulunacaktır.