ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Yazı - Kurul İşleri Müdürlüğü

Geçmişten Günümüze

Yazı İşleri ve Kurul İşleri birimlerimiz başlangıçta ayrı birimler olarak, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun’a 3827 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 hükmü uyarınca Üniversitemizin kurulması ile Genel Sekreterliğe bağlı olarak idari birimler şemasında yer almıştır. Daha sonra Rektörlüğümüzün 29.09.2003 tarih ve B.30.2.ADÜ.0.70.03/212-4145 sayılı yazısıyla alınan Olur ile birleştirilmiş, o tarihten bu güne Yazı ve Kurul İşleri Müdürlüğü olarak işlevini yerine getirmektedir.

Yazı-Kurul İşleri  Şube Müdürlüğü,  124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27-3/maddesinin b ve f bendleri  kapsamında kurulmuştur. Genel Sekreterliğin kontrol ve koordinesinde,  Adnan Menderes Üniversitesi  Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde Kararnamenin;

(b) fıkrası uyarınca; Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
  c) fıkrası uyarınca; Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
(f) fıkrası uyarınca; Rektörlüğün/Genel Sekreterliğin ve Rektör Yardımcılıklarının yazışmalarını yürütmektedir.