ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Görevde Yükselme Sınavı İlanı

12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme...

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İLANI
 
            12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri uyarınca Üniversitemizce görevde Yükselme sınavı yapılacak olanların unvanı, derecesi, birimi, sayısı, son başvuru tarihi, başvuracak personelde aranan nitelikler, sınavlara ilişkin konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.
 
            Görevde yükselme sınavı 23.12.2015 tarihinde saat  10:00 da Merkez Dersliklerde yapılacak olup, durumları aranılan niteliklere uyan personelin en geç 04.11.2015 tarihi mesai bitimine  kadar ilan edilen kadrolardan sadece birine Personel Dairesi Başkanlığına  başvurularını yapmaları gerekmektedir.  
 
            Aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listesi resmi internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren  beş iş günü içerisinde sınav kuruluna itirazlar edilebilir. İtirazlar sınav kurulunca değerlendirilerek on iş günü içinde karara bağlanır. Kesinleşen aday listeleri yeni durumu itibari ile kurum  resmi internet sitesinden yayınlanır.
 
            Görevde Yükselme yapılacak kadrolara başvuran adayların  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartları ile ilgili yönetmeliğin   7. Maddesinde belirtilen Görevde Yükselme Suretiyle Atanacaklarda  Aranacak  Şartları taşımaları gerekmektedir.
 
Görevde Yükselme Sınavı Konu Başlıkları
           
            Şef Kadrosu İçin,     
 
            - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
            - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
            - 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu        
            - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
            - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik
            - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
            - Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
            - Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
            - Taşınır Mal Yönetmeliği
            - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
            - 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
            - 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun
            - Harcırah Kanunu
 
            Memur Kadrosu İçin,
 
            - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
            - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
            - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik
            - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik
            - Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
            - Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği
            - Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik;


             - İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ
 
             - BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

21.10.2015