ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuruları Başlamıştır

Üniversitemiz birimlerinde 2015-2016 Eğitim-Öğretim döneminde birimlerde çalıştırılacak Kısmi Zamanlı Öğrenci sayıları ve işin niteliği ilanımız ekinde sunulmuştur...

ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
KISMİ ZAMANLI İŞ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR
 
Üniversitemiz birimlerinde 2015-2016 Eğitim-Öğretim döneminde birimlerde çalıştırılacak Kısmi Zamanlı Öğrenci sayıları ve işin niteliği ilanımız ekinde sunulmuştur. Öğrenciler haftada en fazla 15 saat çalışacak ve saat ücreti (brüt) 5,50 ¨ olarak uygulanacaktır. Öğrencilerimizin 23/10/2015 tarihine kadar başvurularını çalışmak istedikleri birimlere yapmaları gerekmektedir.
Başvuru Yapacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar
 
1- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarını haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:
 
a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
b) Disiplin cezası almamış olmak,
c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,
ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,
 
2- Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.
SKS DAİRE BAŞKANLIĞI
 
EK: 1- Kısmi Zamanlı Öğrenci Kontenjan Listesi
          
KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRACAK BİRİMLERİN DİKKATİNE
 
2015-2016 Eğitim-Öğretim döneminde birimlerin çalıştırabilecekleri Kısmi Zamanlı Öğrenci sayıları yazımız ekinde sunulmuştur. Birimlerin ‘‘Yükseköğretim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’’ uyarınca oluşturmuş oldukları birim komisyonlarınca belirlenmiş olan öğrenci isim listelerini 29/10/2015 tarihine kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.. Bu tarihten sonra gelen isim listeleri dikkate alınmayacaktır. Öğrenci isim değişiklikleri bir defa olmak üzere Bahar Dönemi başlangıcında yapılacaktır.
ADÜ SKS DAİRE BAŞKANLIĞI
 
EK: 1- Kısmi Zamanlı Öğrenci Kontenjan Listesi
 
2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİRİMLERDE ÇALIŞTIRILACAK KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ SAYILARI
 

S. NO
 
BİRİM ADI
 
GÖREV TANIMI
 
 
2015/2016 KONTENJAN
 
 
1
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Yazı işleri, dosyalama, evrak takibi
7
2
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Laboratuvar ve büro işleri
7
3
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Enstitü bürosu ve ABD Laboratuvarında
7
4
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Peyzaj, araştırma uygulama çiftliği dokümantasyonlarının oluşturulmasında. Büro hizmetleri, ders materyali hazırlığında
10
5
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Resim atölyesi, Bilgisayar Lab. Fotokopi hizmetleri
13
6
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Laboratuvarlar, bilgisayar arıza ve bakımı, fotokopi çekimi, evrak işleri
15
7
VETERİNER FAKÜLTESİ
Deney hayvanları ünitesi ve kanatlı ünitesi hizmetleri
8
8
NAZİLLİ İİB FAKÜLTESİ
Büro ve genel hizmetlerde
20
9
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Laboratuvar ve idari büro işleri
8
10
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Televizyon stüdyosu, grafik ve kurgu işleri
3
11
AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ
Evrak dosyalama, takip, birimler arası iletişim işlerinde
6
12
SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ
Büro ve fotokopi işleri, Bilgisayar laboratuvarı
5
13
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Fakülte işlerinde yardımcı olmaları için
6
14
TURİZM FAKÜLTESİ
Kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, öğrenci sosyal faaliyet odası hizmetleri
8
15
TURİZM İŞL. OT. YO
Kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, öğrenci sosyal faaliyet odası hizmetleri
2
16
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YO.
Evrak kayıt, dağıtım, fotokopi, uygulama derslerinde kullanılacak malzemelerin dağıtımı ve toplanması, kontrolü işleri
1
17
AYDIN MYO
Laboratuvar ve atölyelerin bakımı-onarımı düzeninin sağlanması ile kontrol işleri
10
18
ATÇA MYO
Bilgisayar laboratuvarı, büro işleri, bahçe bakımı
4
19
DİDİM MYO
 Kütüphane, fotokopi, yazı işleri, öğrenci işleri
4
20
ÇİNE M YO
Arıkovanı bakımı taşıma, hayvan bakımı besleme, süt işletmesi alet edevat bakımı ve düzeni, et işletmesinde alet edevat bakımı ve düzeni, gıda işletmesinde alet edevat bakımı ve düzeni, zeytin bahçesi bakımı
8
21
AYDIN SAĞLIK YO
Yazı işleri, Kütüphane, Evrak dağıtımı, bilgisayar laboratuvarı
5
22
NAZİLLİ MYO
Kütüphane, derslik ve büro işleri
8
23
KUYUCAK MYO
Kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, santral telefon hizmeti, çay ocağı hizmeti, büro hizmetleri
5
24
SULTANHİSAR MYO
Fidelerin, meyve ağaçlarının, çimlerin bakımı, saç bakımı, güzellik hizmetleri, fotokopi ve evrak işleri, Kütüphane
5
25
YENİPAZAR MYO
Bilgisayar laboratuvarı, kütüphane ve fotokopi işleri
5
26
SÖKE MYO
Büro hizmetleri, kütüphane, sekreterlik, Laboratuvar hizmetleri
7
27
KOÇARLI MYO
Bilgisayar laboratuvarı, Toprak Labr. Mikroskobik Lab. Kümes hayvanları uygulama tesisi Bakımı
4
28
KARACASU MEMNUNE İNCİ MYO.
Öğrenci işleri, kütüphane ve yazı işleri
5
29
KÖŞK MESLEK
YÜKSEKOKULU
Kütüphane, bilgisayar laboratuvarı, Gıda Labr.
3
30
SÖKE SAĞLIK YO. MÜDR.
Fotokopi, sekterlik, Kütüphane, Laboratuvar Büro hizmetleri
5
31
NAZİLLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO MÜDR
Bahçe bakımı, düzenlenmesi, yaşlı bakım laboratuvarını düzenlemek, telefon santral hizmetleri, yazı işleri
3
32
SÖKE SAĞLIK HİZ. MYO
Büro hizmetleri, Bilgisayar Laboratuvarı
4
33
DAVUTLAR MESLEK YO. MÜDÜRLÜĞÜ
Büro işleri
4
34
AYDIN SAĞLIK
HİZMETLERİ MYO
Büro ve fotokopi işleri
5
35
YABANCI DİLLER YO.
Kütüphane işleri, Fotokopi işleri
3
36
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDR.
Tanıtım ve Temsil işleri
5
37
KÜTÜPHANE VE DOKUMANTASYON DAİRE BŞK.
Raf düzeni sağlama, Fotokopi, internet, gör-işit ve satranç hizmetleri
17
38
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Büro işleri, fotokopi ve etkinliklerde
25
39
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Büro işi ve sekreterlik
2
40
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
Büro işleri, atların bakımı ve topluluk etkinliklerinde
26
41
DIŞ İLİŞKİLER
Faaliyetler ve büro işleri
1
42
BOTANİK BAHÇESİ HERBARYUM UYG. ve ARŞT.MERK.
Bitki örneklerinin kartona yapıştırma ve kayıtlama işleri
 
3
43
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
ARAŞTIRMA VE UYGL. MERKZ .MÜDR.
Büro hizmetleri, etkinlikler
1
44
ROMANLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MRKZ.
Çalışma grubu koordinatörlüğü, sekreterlik, saha çalışmaları ve projelerde
1
45
FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Büro işleri
1
46
MEVLANA DEĞİŞİM KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Tanıtım ve temsil işleri
1
47
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ VE GIDA GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDR.
Büro işleri, laboratuvar hizmetleri ve bahçe düzenleme işleri
2
48
ADÜ GENÇLİK SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MRKZ.
Tanıtım ve Etkinliklerde
1
49
ADÜ OSMANLI KURUMLARI VE MEDENİYETİ UYGULAMA VE ARŞT. MÜDR.
Büro hizmetleri
1
50
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
Fotokopi, sekreterlik ve giden evrak takibi
2

 
 

16.10.2015