ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Öğretim Üyemizin Anadolu Selçuklu Dönemi Camilerini İncelediği Kitabı Yayımlandı

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin’in...

 Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal Şahin’in ‘Anadolu’da Selçuklu Dönemi Camilerinin Çözümlemeli Plan İrdelemesi’ adlı kitabı yayımlandı.
Şahin kitapta, erken İslam döneminden başlayarak tüm cami planlarını irdeleyerek, Anadolu Selçuklularının cami mimarlığının oluşumunda, Orta Asya- İran ve Selçuklu öncesi Anadolusunun kültürel birikimi üzerinde durmuş ve konuyla ilgili yapılan çalışmaları belirtmiştir.
Kitapta ayrıca; Anadolu’da Selçuklu dönemi camileri için yeni tipolojik gruplamalar önerilmiş, ilk kez tipolojik olarak ayrıntılı biçimde ele alınan ve sınıflandırılan camilerin özgün plan tipi belirlenerek, önemli örnekleri sorunları ve önerileri ile birlikte incelenmiştir. 
Kitap aynı zamanda; Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Mimarlık Tarihi üzerine çalışan ve eğitim alanlar için de önemli bir kaynak özelliğindedir. 
 

24.2.2015 11:18:15