ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Duyurusu

20.01.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında Alınan Kararla 2014-2015 Eğitim Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için....

1. 20.01.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında Alınan Kararla 2014-2015 Eğitim Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Üniversitemize toplam 750 (yediyüzelli) kontenjan verilmiştir
2. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı YÖK’ün 26.09.2014 tarihli açıklaması ile güncellenen Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yürütülecektir.
3. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programına lisans program öğrencilerinden son sınıf (beklemeli öğrenciler dahil) ve mezun olanlar başvuru yapabilecektir. Ara sınıftaki öğrenci başvuruları kabul edilmeyecektir. İlgili karar gereği Üniversitemize ayrılan kontenjanın en az %25’i mezunlara, kalanı ise son sınıftaki öğrencilere tahsis edilecek, kontenjanların dolmaması durumunda diğer gruba kontenjan aktarımı yapılabilecektir.
4. Üniversitemize tahsis edilen kontenjanlar ön başvurular alındıktan sonra (Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar gereği yakın alanlar birleştirilerek) alanlara göre kontenjanlar belirlenebilecektir.
5. Başvurular  05 - 10 Şubat 2015 tarihleri arasında (5 Şubat 2015 saat 17.00’den sonra online olarak) başvuru yapılabilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra istenilen evrakların şahsen Eğitim Fakültesi Öğrenci İşlerine teslim edilmesi gerekmektedir. Evrak teslim etmeyenlerin başvurusu geçersiz sayılacaktır.
6. Daha önce Fakültemizde açılan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programına başvuru yapmış adayların eski başvuruları geçersizdir. Başvuru yapmak isteyenlerin Fakültemiz web sitesine giriş yaparak ve yeniden evrak teslim etmek suretiyle başvurularını tekrarlamaları gerekmektedir.
7. Başvuru sırasında verilen belgelerde eksik ve/veya imzasız, mühürsüz/onaysız olanlar kabul edilmeyecektir. 
8. Adayların Formasyon alma hakkı olup olmadığını Yükseköğretim Kurulunun web sayfasında bulunan ve aşağıda verilen web adresinden Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Alanlarına ilişkin 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararını incelemeleri gerekmektedir. Söz konusu alanlarda yer almayan alanlardan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_03/12121613_kaynak_atanabilecegi_alan.pdf
 9. İki dönem halinde yürütülecek olan programımızın,
a) 1. Dönemi 21 Şubat 2015 tarihinde başlayacaktır. Dönem dersler hafta içi/sonu (Cuma, Cumartesi, Pazar) olacak şekilde yapılacaktır. Ders Programı ayrıca ilan edilecektir. 
 b) II. Dönemde alınması gereken Öğretmenlik Uygulaması dersi (ortaöğretim kurumlarında uygulamaya gidilecek olması nedeniyle)  27 Şubat’ta başlayacak şekilde planlanacaktır.
10. Başvurularda kontenjandan fazla başvuru olması durumunda Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterlere göre not ortalaması baz alınacaktır. Değerlendirmede ALES puanı aranmayacaktır. Son sınıf öğrencilerinin not ortalamasının eşit olduğu durumlarda alttan dersinin bulunup bulunmamasına bakılacaktır. Son sınıf ve mezun
durumda bulunan öğrencilerde tüm şartların eşitliği halinde yaşı küçük olanın tercih edilmesi kriterleri esas alınarak her bir alan için ayrı ayrı sıralama yapılacak ve belirlenen kontenjan için asil ve yedek listeler ilan edilecektir.
11.Değerlendirme 4’lük not sistemine göre yapılacaktır. 4 ‘lük not sistemi dışındaki notlar Yükseköğretim Kurulunun not dönüşüm tablosuna göre düzenlenip değerlendirilecektir. Ön kayıt sırasında yapılan not beyanında notun yanlış bildirilmesi durumunda oluşabilecek mağduriyetlerden kişinin kendisi sorumludur.
12. Kontenjanların dolmaması durumunda yedek öğrenciler kayıt yaptırabilecek, her programın boş kontenjanı öncelikle kendi içinde yeniden değerlendirilecek, buna rağmen yine de kontenjanın dolmaması durumunda ise bu boş kontenjanlar ihtiyaç duyulan diğer alanlara aktarılacaktır.
13. Açılan Programın ücreti 2.054 TL olup, ücret iki eşit taksit halinde (Her dönem 1.027 TL) 1. ve 2. Dönem başında alınacaktır. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle kayıt sildiren öğrencilerin kayıt ücretleri kesinlikle iade edilemeyecektir.
 
14. Asil olarak ilan edilen listede yer alanların kesin kayıtları 12 – 14 Şubat 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.(14 Şubat 2015 Cumartesi günü Eğitim Fakültesi öğrenci işlerinde öğrenci kaydı yapılacaktır.) İlan edilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş olacaklardır. Kayıt yaptırmayanların yerine yedek adayların kayıtları yapılacaktır.
 
15. Boş kalan kontenjanlar 16 Şubat 2015 Pazartesi günü Fakültemiz web sayfasında ilan edilecektir.
 
16. Boş kontenjanlara kayıtlanmak isteyen yedek adayların 17 Şubat 2015 Salı günü saat 10.00’ daFakültemiz konferans salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 
17. Kayıt için yedek aday listesinden not ortalaması sırasına göre isimler okunacak ve o an hazır bulunan yedekler içinden alanlara göre boş kontenjan sayısı kadar adayın kesin kaydı yapılacaktır.
 
18. Yine de kontenjanın dolmaması durumunda 15,16 ve 17.maddede sözü edilen süreçler kontenjanlar dolana kadar devam ettirilecektir.

Başvuru için İstenen belgeler: 
1) Mezunlar için Onaylı Mezuniyet Belgesi (Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların Diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir). 
(Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya Islak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
2) Son sınıf öğrencileri için Onaylı Öğrenci Belgesi (Ocak 2015 ve sonrasında alınmış)
3) Onaylı Lisans Not Transkripti (Onaysız veya Onaylı olup fotokopisi çekilmiş veya Islak imzası ve mühür olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.) (Ocak 2015 ve sonrasında alınmış)
4) Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı ile karşılaştırılacak)

18. Kesin kayıt yapıldıktan sonra daha önce alınıp başarılı olunan derslerden muaf olmak isteyenler için (formasyon programında her iki dönemde okutulacak tüm dersler için) o dönemin ilk haftası içinde, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olabilmek için 20 Şubat 2015 mesai bitimine kadar istenilen belgelerle birlikte Dekanlık Makamına dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Anılan tarihler geçtikten sonra yapılacak muafiyet talepleri dikkate alınmayacaktır. Muaf sayılan dersler için ücret iadesi yapılmayacaktır.
 
Ders Muafiyeti için İstenen evraklar 
a) Başvuru dilekçesi (internetten alıp doldurulacaktır).
www.akademik.adu.edu.tr/fakulte/egitim/
b) Ders içerikleri (onaylı: ıslak imzalı ve mühürlü)
c) Özel öğretim kurumlarında veya MEB’e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla Milli Eğitim Müdürlüklerinden alacakları belge ile öğretmenlik yaptığını belgeleyenler öğretmenlik uygulaması dersinden muaf tutulabilir.

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitim Sertifika Programı Başvurusu İçin Tıklayınız


4.2.2015