ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Aydın İl Yenilik Platformu'ndan TÜBİTAK - ERA-IB-2 Projesi 2015 Çağrısı

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK'ın da katıldığı ERA-IB-2 (European Research Area Industrial Biotechnology) projesi kapsamında yüksek katma değer sağlayacak endüstriyel biyoteknoloji alanında uluslararası ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır...

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK'ın da katıldığı ERA-IB-2 (European Research Area Industrial Biotechnology) projesi kapsamında yüksek katma değer sağlayacak endüstriyel biyoteknoloji alanında uluslararası ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.
Kimler başvurabilir;
Proje konsorsiyumu, çağrıya katılan en az 3 farklı ülkeden en az 3, en fazla 8 ortak ile oluşturulabilecektir.
Bu şartın sağlanması koşuluyla;
Büyük şirketler, KOBİ’ler, üniversiteler, enstitüler vb. proje konsorsiyumuna katılabilir. (Üniversite ve enstitüler danışmanlık veya hizmet alımı yapılan kurum olarak Türk ortakların projelerinde yer alabilir).
Çağrıya katılmayan ülkelerin kuruluşları, kendi ulusal ajansları tarafından fonlanamayan kuruluşlar ya da proje kapsamındaki alt yükleniciler de projedeki giderlerini kendileri finanse etmek koşuluyla proje konsorsiyumuna katılabilir.​
Türkiye'den katılan firmalar, uluslararası başvuru (full prooposal) ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK'ın 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvuruda bulunacaktır. Programa, sektörüne ve büyüklüğüne bakılmaksızın, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvurabilmektedir. Programda hibe şekilde destek verilmektedir. Destek oranı büyük firmalar için %60, KOBİ’ler için %75’tir. ERA-IB-2’ye sunulan bir projede Türkiye’den birden fazla kuruluşun yer alması halinde, bu kuruluşların 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına ortak proje önerisi sunması gerekmektedir.
Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri, 1509 programına başvuramamakta, ancak özel sektör firmalarının projelerinde danışman ya da hizmet alınan kurum/kuruluş olarak yer alabilmektedir.
Çağrıya Katılan Ülkeler;
ERA-IB-2 ortağı ülkeler ve fonlama ajansları:Türkiye (TÜBİTAK), Belçika (IWT), Almanya (FNR, SMWK), Hollanda (NWO), Norveç (RCN), Polonya (NCBIR), Portekiz (FCT), Romanya (UEFISCDI), Rusya (FASIE), İspanya (MINECO), İngiltere (Innovative UK, BBSRC), Litvanya (LZA).
Çağrı Konuları:
Süreçler
Yan sanayi ürünlerinin ve biyokütlelerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi,
Daha sürdürülebilir süreçler için yeni sistemlerin geliştirilmesi (enzimler, mikro organizamalar ve hücresiz biyosentez sistemleri gibi biyo-katalistler)
Mevcut çok iyi çalışılmamış biyolojik sistemlerin metabolik yollarını inceleyerek yeni bileşiklerin oluşturulması
Biyolojik birim operasyonlarının hücresel biyo-işlemin geliştirilmesi için optimizasyonu ve modellenmesi
Süreç geliştirme, mevcut endüstriyel süreçlere entegrasyon ve yoğunlaşma (örn. süreç tasarımı ve ölçeklenebilirlik)
Ürünler/Piyasalar
Yenilenebilir kaynaklardan yeni fonksiyonel materyallerin/özelliklerin geliştirilmesi
Biyomonomer, olgomer ve polimer içeren platform kimyasallarının geliştirilmesi
Biyo materyaller, farmasötikler, fonksiyonel gıda/besin içerikleri
Fonksiyon tabanlı biyo ürünler: fonksiyondan sürece
Fonksiyon tabanlı biyo ürünler ve biyo süreç tasarımı
Çağrı Takvimi
01.02.2015 - 23.02.2015: Proje Ön Başvurularının (Preproposal) Alınması
01.03.2015 - 30.04.2015: Uygunluk kontrolü
01.05.2015 - 15.06.2015: Proje Başvurularının (Full proposal) Alınması
01.07.2015 - 30.10.2015: Projelerin değerlendirilmesi
Kasım 2015: Projelere ilişkin nihai destek/ret kararlarının açıklanması
Ocak 2016: Projelerin başlaması

17.12.2014