ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Üniversitemiz Akademisyenlerinin Çalışmalarına TÜBİTAK’tan Yayın Teşviği

Üniversitemiz Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Funda Çondur ve Arş. Gör. Mehmet Bölükbaş, Amme İdaresi Dergisi’nde yayımlanan...

Üniversitemiz Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Funda Çondur ve Arş. Gör. Mehmet Bölükbaş, Amme İdaresi Dergisi’nde yayımlanan “Türkiye’de İşgücü Piyasası ve Genç İşsizlik-Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme” adlı çalışmaları ile TUBİTAK’ın ULAKBİM - Yayın Teşvik Programı kapsamında maddi teşviğe layık görüldü.  
Yrd. Doç. Dr. Funda Çondur ve Arş. Gör. Mehmet Bölükbaş tarafından hazırlanan “Türkiye’de İşgücü Piyasası ve Genç İşsizlik-Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme” başlıklı makale, Amme İdaresi Dergisi’nin Haziran 2014 sayısında yayımlanmasının ardından TÜBİTAK tarafından da Yayın Teşvik Programı kapsamında maddi teşvikle ödüllendirildi.
Türkiye’de işgücü piyasası ve genç işsizlik-büyüme ilişkisini küreselleşme sürecini dikkate alarak inceledikleri çalışmalarında Çondur ve Bölükbaş, Dünyada ve Türkiye’deki genç işsizlik oranlarının, küresel işsizlik oranlarının oldukça üzerinde olduğunu, uygulanacak istihdam politikalarının buna göre şekillenmesi gerektiğini vurguladı.
Çalışmanın dayandığı 2000-2010 döneminde Türkiye’de genç işsizlik ve büyüme arasındaki ilişki ekonometrik olarak incelenmiş ve değişkenler arasında nedensellik olduğunu gözlemlenmiştir. Büyümenin doğrudan veya dolaylı olarak genç işsizlik üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılan bu çalışmada, aynı zamanda 15-24 yaş grubu yani genç işgücünün eğitim durumlarına göre işsizlik oranları da incelenmiş ve yükseköğrenim görmüş olanlarda işsizlik oranlarının oldukça yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

5.11.2014