ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Üniversitemiz Uluslararası Yayınlarda Adını Duyuruyor

Üniversitemiz Didim Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Atilla Yüksel Nova Science Publishers’tan çıkan “Tourist Satisfaction and Complaining Behavior: Measurement and Management Issues in the Tourism and Hospitality Industry” adlı ...

Üniversitemiz Didim Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Atilla Yüksel
Nova Science Publishers’tan çıkan “Tourist Satisfaction and Complaining Behavior: Measurement and Management Issues in the Tourism and Hospitality Industry”adlı kitabıyla okulumuzun adını uluslararası alanda duyuruyor.
 
Prof. Dr. Atila Yüksel’in, Maria D. Alvarez ve Frank Go ile birlikte hazırladıkları “Heritage Tourism Destinations: Preservation, Communication and Development” başlıklı yeni kitabı uluslararası yayınevi CABI  tarafından yayımlanacak.
 
Journal of Hospitality & Tourism Research Dergisi tarafından "Martin Oppermann" ödülüne layık görülerek yılın "En İyi Makalesi" olarak seçilen çalışmanın genişletilmesi için çok sayıda gelen davet üzerine bu kitap ele alınmıştır.
Müşteri tatmini ve şikayet yönetimi, işletme yönetimleri ve sürdürülebilirlikleri açısından son derece önemli iki kavram olmakla birlikte, yaygın kullanılan yaklaşımlara dayalı geliştirilen memnuniyet programları işletmelerde istenilen sonuçları verememektedir. Bu kitap bu iki kavrama yönelik mevcut ve yaygın tanımsal, teorik ve ölçümsel yanlışları ortaya koymakta, sıklıkla kullanılan teorilerin eksikliklerini göstermekte, getirdiği yeni tanımsal ve ölçümsel yaklaşımla ilgili alanda teorik ve uygulamalı bilginin ilerlemesine katkıda bulunmaktadır. 

Koruma-kullanma dengesini gözeterek kültürel destinasyonların geliştirilmesi için gerekli olan güncel araştırma ve en iyi uygulamaları kapsayan bu kitap, teori ve ve uygulama arasındaki gerekli olan köprüyü kurmayı hedeflemektedir. Kültürel mirasa dayalı destinasyonların korunması, oluşturulması ya da yeniden canlanması için gerekli olan teorik yaklaşımların tartışıldığı, kurumları arası iletişimin ürün ve deneyim geliştirmedeki rolünün irdelendiği, markalaşmaya yönelik yaygın yanlış uygulamaların bilimsel veriyle reddedildiği ve dünyanın değişik bölgelerinden iyi örneklerin bir araya getirildiği kitap, hedef kitlesi için iyi bir başucu rehberi olmayı amaçlamıştır.  


31.10.2014