ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Üniversitemizde “Uygarlıklar Vadisinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi” Verildi

Üniversitemizde, TÜBİTAK tarafından 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen ve 01-10 Temmuz 2014 ve 15-24 Temmuz 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde gerçekleştirilen...

Üniversitemizde, TÜBİTAK tarafından 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen ve 01-10 Temmuz 2014 ve 15-24 Temmuz 2014 tarihleri arasında 2 grup halinde gerçekleştirilen «Uygarlıklar Vadisi’nde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi» başlıklı proje tamamlandı.

4 Profesör, 6 Doçent, 7 Yardımcı Doçent ile 2 Doktora ve 3 yüksek lisans derecesine sahip kişilerden oluşan proje ekibi ile gerçekleştirilen bu eğitimin teorik kısmı Üniversitemiz Eğitim Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Uygulama eğitimleri uygarlıklar vadisi olarak anılan ve Karia ve Lykia bölgelerinin kısımlarını içerisine alan oldukça geniş bir alanda yapıldı. Arazi çalışmaları proje ekibi,  2 rehber, bir sağlık personeli ve o günkü eğitim ile bağlantılı eğitmenler ile gerçekleştirildi.

 

·        Biyoçeşitlilik, Ekolojik denge, Koruma Biyolojisi ve Kültürel değerler kavramlarının, Uygarlıklar Vadisi ve çevresinin ekolojik ve kültürel değerlerinden faydalanılarak anlatılması.

·        Doğaya bakış açısı ve doğa felsefesinin yerleştirilmesi.

·        Biyolojik mirasımızın gelecek nesillere aktarılması adına farkındalık yaratılması.

·        Ülkemizde giderek artan şehirleşmenin paralelinde kaybolan doğal alan ve kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanımı ve daha nitelikli bir yaşam ve çevrenin oluşturulmasına katkı sağlanması.

·        Korunan alanlar (milli Parklar “Dilek Yarımadası ve Menderes Deltası Milli Parkı”, Tabiat parkı “Bafa Gölü”, özel çevre koruma Bölgesi “Köyceğiz Sığla Ormanı”), sulak alanlar (Bafa gölü, İztuzu), Jeoloji ve jeomorfoloji (Menderes Masifi, Pamukkale Travertenleri, Sırtlanini Mağarası, Geyik Kanyonu vb.) , ve tarihöncesi yerleşmeler  (Miletos, Priene vs) gibi doğal ve kültürel varlıklarımızın öneminin aktarılması.

·        Doğa – insan – toplum ilişkileri ile bu ilişkilerde yaşanan problemleri anlama ve çözüm üretme becerilerini geliştirilmesi.

·        Herbaryum, teraryum ve bonsai gibi uygulamalarla amatör doğa bilimcilerin oluşmasına katkıda bulunmanın yanında, katılımcılara ileride uğraşacakları bir hobi edindirilmesi

Eğitime katılan katılımcılar amaçları doğrultusunda eğitim alarak, doğaya bakış açısında belirli kazanımlar edinmişlerdir.

 

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Mesut Kırmacı, proje kapsamında Üniversitemizin tüm birimleri ile koordineli çalıştıklarını ve herhangi bir aksaklık yaşanmadığını dile getirerek, başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

 

Proje ekibi

Doç. Dr. Mesut KIRMACI (Yürütücü)

Prof. Dr. Sabri KILINÇ (Uzman)

Dr. M. Evrim DEMİR(Uzman)


7.8.2014 13:27:58