ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Üniversitemizde “Kamuda Enerji Verimliliği” Konulu Panel Düzenlendi

Aydın Valiliği ve Üniversitemiz tarafından düzenlenen Kamuda Enerji Verimliliği Toplantısı, 28 Mayıs 2014 tarihinde Üniversitemiz Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Aydın Valiliği ve Üniversitemiz tarafından düzenlenen Kamuda Enerji Verimliliği Toplantısı, 28 Mayıs 2014 tarihinde Üniversitemiz Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
Toplantıya, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu, Vali Yardımcısı Alper Faruk Güngör, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, il müdürleri ve bir çok kamu kurum ve kuruluşun yöneticileri katıldı.
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Birincioğlu açılış konuşmasında, “Maliyeti azaltarak verimliliği nasıl sağlayabiliriz? Bunların düzenlemeleri nasıl olacak? Bugün ülkemizin bu konuyla ilgili üç uzmanı sizleri bilgilendirecek, çok şanslıyız. Hepsi çok kıymetli hocalarımız ve bu konudaki uzman kişiler, güzel bir panel olması dileğiyle hepinizi sevgiyle selamlıyorum.” dedi.
Amacımız: Çalışmalara Yeni Bir Bakış Açısı Kazandırmak
Vali Yardımcımız Alper Faruk Güngör, doğal enerji kaynaklarının kıtlığı, enerjiye olan talebin artışı ve hammadde fiyatlarındaki yükselmeler sonucunda, bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik önlemlerin gündeme geldiğini belirtti ve “Bu bağlamda, elektrik enerjisi öncelikli olmak üzere enerjinin her noktada verimli ve etkin kullanılması, israfının önlenmesi amacıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ulusal enerji verimliliği hareketi başlatılmıştır. Toplumda enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin geliştirilerek enerji arz güvenliğimizin en üst düzeyde sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, Valiliğimiz Üniversitemizin de desteğini alarak bu bilgilendirme panelini organize etti. Panelde kamu kurum ve kuruluşlarımızda önceki yıllardan bu yana yapıla gelen çalışmalara yeni bir bakış açısı sağlamak ve yeni gelişmeleri sizlerle paylaşmak hedeflendi.” sözleriyle panelin önemi ve amacı hakkında bilgi verdi.
Enerji Verimliliği: Büyük, Bakir ve Düşük Maliyetli Bir Enerji Kaynağı
Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Yunus Çengel ‘Neden Enerji Verimliliği’ konu başlıklı açılış sunumunda, Üniversitemizde planlanan ve yürütülen enerji verimliliği çalışmaları hakkında bilgi vererek, Üniversitemizin Avrupa Birliği 7. Çerçeve Projesi kapsamında kamu binalarının enerji verimli hale getirilmesi projesine imza attığını belirti. 
Bu proje ile Üniversitemiz Hastanesi ülkemizde AB fonlarıyla enerji verimli hale getirilen tek kamu binası olacağı ve yaygınlaşarak diğer kamu binaları için örnek oluşturması arzusunda olduğunu belirten Çengel, enerji verimliliğini bütün konforu kullanarak daha az enerji harcanması olarak tanımladı.
Enerji verimliliğinin büyük, bakir ve düşük maliyetli bir enerji kaynağı olduğunu belirten Çengel, enerji verimliliğinin faydalarını ve uygulanma şekillerini ayrıntılarıyla ele aldı.
Enerji Tasarrufu Yapalım ve Kazanalım
İzmir Elektrik Mühendisleri Odası’ndan Fikret Şahin, enerjiyi iş yapabilme yeteneği olarak, verimliliği ise üretim sonucuna sokulan çeşitli faktörlerle bu sürecin sonunda elde edilen ürünler çıktılar arasındaki ilişkiyi verimlilik olarak tanımladı.
Enerji verimliliğini binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılması olarak kaydederek, dinleyicileri enerji verimliliği hakkında bilgilendirdi.
İzmir Makine Mühendisleri Odası’ndan Berkay Eriş, enerjinin kullanım alanları, sektördeki etkileri ve kullanış şekilleri, enerji verimliliği alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, enerji ve sanayide çeşitli tasarruf odakları olduğunu vurguladı.
Eriş, enerji verimliliği açısından alınabilecek önlemleri anlatarak konuşmasını tamamladı.
Enerji Verimliliği Konusu Gündemin Ana Maddelerinden Bir Tanesi Olacak
İzmir Onur Enerji’den Onur Günduru, uygulamaların pratik yapılması, finansman, Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan Biicker Projesi ve bunlar başka kamu kurumlarında nasıl tekrar edilebilir hususlarına değindi.
Enerji verimliliği ile ilgili yasal mevzuatın daha da ilerlemesi gerektiği ve bununla ilgili alt yapı çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Günduru, “Ülkenin genelinde, önümüzdeki süreçte enerji verimliliği konusu gündemin ana maddelerinden bir tanesi olacak.” dedi.
Sunumların ardından, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yunus Çerçi’nin moderatörlüğünde gerçekleşen Enerji Verimliliği Panelinde, konuşmacılar dinleyicilerin merak ettikleri konuları açıkladılar.

Yoğun ilgiyle gerçekleşen soru-cevap bölümünün ardından, Vali Yardımcımız Alper Faruk Güngör’ün konuşmacılara teşekkür belgelerini vermesiyle program sona erdi.


30.5.2014