ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Mevlana Değişim Programı

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ve 07.07.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısı’nda kabul edilen Mevlana Değişim Programı Kapsamında...

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ´´Mevlana Değişim Programı’na İlişkin Yönetmelik´´ ve 07.07.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısı’nda kabul edilen ´´Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemelerle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller´´ çerçevesinde 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı için Programa katılan imzacı Üniversitemizin, protokol yaptığı yurtdışı yükseköğretim kurumları ile öğrenci ve öğretim elemanı değişimi için aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmesi uygun görülmüştür.

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması

30 Mart-14 Nisan 2014

Değişim İçin Başvuruların Alınması

15 Nisan-22 Nisan 2014

Başvuruların Değerlendirilmesi

24 Nisan-2 Mayıs 2014

Değerlendirme Sonuçlarının YÖK’e İletilmesi

5 Mayıs 2014

Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması

12 Mayıs 2014


3.4.2014