ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Üniversitemizde 2011 Yılında Başlatılan Bologna Süreci’ne Uyum Çalışmaları Meyvesini Verdi

Üniversitemizin Bologna Çekirdek Kurulu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Dış İlişkiler Ofisi’nin ortak çalışmaları, birimlerimizin gayretleri ve destekleri sayesinde Avrupa Komisyonu tarafından...

Üniversitemizin Bologna Çekirdek Kurulu, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Dış İlişkiler Ofisi’nin ortak çalışmaları, birimlerimizin gayretleri ve destekleri sayesinde Avrupa Komisyonu tarafından Üniversitemize Diploma Eki Etiketi verildi.

Diploma Eki Etiketi bir mükemmeliyet belgesi ve Avrupa Komisyonu tarafından birtakım kriterleri yerine getirmek suretiyle bu mükemmeliyeti sağlayan üniversitelere veriliyor. Üniversiteler bu kriterleri karşılayarak kendi ülkelerindeki Ulusal Ajans aracılığıyla ve öncelikle ulusal değerlendiricilerin (Bologna Uzmanları) önerilerini aldıktan sonra Avrupa Komisyonu’na başvuruda bulunuyorlar. Üniversitemizin bu etiket için ilk kez 2013 yılının Haziran ayında yaptığı başvuru olumlu karşılanmış ve Diploma Eki Etiketi almaya layık görülmüştür.

Diploma Eki Etiketi’ni almak uluslararasılaşma alanında önemli bir adım. Ayrıca, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı ve Bologna Süreci kapsamında ön görülen şartlardan bir kısmının mükemmel bir şekilde yerine getirildiğinin de bir ispatı. Bunun yanı sıra Diploma Eki Etiketi, 2014-2020 dönemi için adı yeni adı Erasmus olarak değiştirilen Hayatboyu Öğrenme Programları altında en önemli programlardan biri olan Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketliliği Programı için gelecek dönemlerde verilecek olan hibelerin de bir teminatı olması bakımından önem taşıyor. Avrupa Komisyonu, 2015 yılından itibaren bu mükemmeliyet belgesine sahip olmayan üniversitelere Erasmus Programı kapsamında hibe aktarmamayı planlamakta. Bu durumda, Üniversitemiz bu belgeyi alarak gelecek dönemlerde de Erasmus Programında önemli paydaşlardan biri olmaya ve Türkiye’de özellikle Erasmus Personel Hareketliliğinde ilk üç üniversite arasında yer alma iddiasını sürdürecektir.

Diploma Eki Etiketi’ne sahip olmak, şeffaflık ve kurumlararası anlaşılırlık sağladığı gibi yurt dışında iş hayatına atılmayı hedefleyen Üniversitemiz mezunlarına da kolaylık sağlayacak. Diploma Eki, İngilizce düzenlenen ve kurum, mezun olunan program ile öğrencinin akademik geçmişi hakkında bir belge olduğundan mezunlara bu açıdan büyük rahatlık sağlamaktadır. Diploma Eki İngilizce bir belge olup mezunların her birine diplomasının yanında otomatik bir şekilde veriliyor.

Diploma Eki ve AKTS Bilgi Paketi çalışmalarında büyük uğraş gösteren Bologna Çekirdek Kurulu Üyeleri’nin isimleri aşağıdadır:

Prof. Dr. A. Seda Saracaloğlu Bologna Sürecinden Sorumlu Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr Cumali Öksüz, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Kerim Gündoğdu, Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Hatice Çataloğlu, Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Yılmaz Suçeken, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Şube Müdürü

Uzm. M. Emrah Durulan,  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Şube

Uzm. Zeynep Çetin, Dış İlişkiler Ofisi

Uzm. Öncel Sencerman, Dış İlişkiler Ofisi

Diploma Eki Etiketi Alan Üniversiteler İçin Tıklayınız: http://eacea.ec.europa.eu/llp/results_projects/ects_ds/selection_ects_ds_2013_en.php

 

AKTS Etiketi Süreci Devam Ediyor

Üniversitemizde 2011 yılında başlatılan Bologna Süreci’ne uyum çalışmaları kapsamında hatırlanacağı üzere sonraki iki yıl içinde AKTS Etiketine başvurulması planlanmıştı. Bu hedef doğrultusunda gerçekleştirilen toplantılarda vurgulandığı üzere; AKTS Etiketi Bologna Süreci’ndeki çalışmaları ve gereklilikleri yerine getiren, uluslararası standartlarda eğitim-öğretim yaptığını AKTS kataloğu ve bilgi paketiyle ortaya koyan yükseköğretim kurumlarına verilmekte. Bu amaçla merkezde Bologna Çekirdek Kurulu ve birimlerde Bologna Birim Komisyonları meydana getirilerek birimlerde her bir programdan sorumlu Bologna Komisyonu Üyeleri ve Bologna Birim Genel Sorumlusu atanarak çalışmalara başlanmıştı.

2011 ve 2012 yıllarında Bologna Çekirdek Kurulu tarafından Türkiye Bologna Uzmanları takımından da bir Bologna Uzmanın iki kez katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları ve ön hazırlıklar sonrasında geçtiğimiz Akademik Yılda hazırlanan sisteme veri girişleri yapılmıştır. Uzun, yorucu ve büyük gayret isteyen hummalı bir çalışma sonrasında 2013 yılının Haziran ayında tüm hazırlıklar tamamlanarak başvuru yapılmıştır. Ancak, Avrupa Komisyonu Diploma Eki Etiketi’nin alınması gibi sevindirici bir haberin yanında AKTS Etiketi başvurumuzun olumsuz karşılandığı bilgisini vermiştir.

Avrupa Komisyonu’nun başvuruyu reddetmesindeki en çarpıcı sebeplerden biri yüksek lisans programlarının bir Bilgi Paketi’nde olması gereken en önemli bölümlerle ilgili programın bilgisini yansıtmaması. Komisyon, bunun örneği gösterdiği üç programda Kayıt ve Kabul Koşulları, Önceki Öğrenmenin tanınması, Yeterlilik Koşul ve Kuralları, Program Profili, Mezunların İstihdam profilleri, Üst Derece Programlara Geçiş, Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme gibi gerekli Akademik Bilgiler ile Bologna Süreci’nin temel taşlarından bir tanesi olan Program Çıktıları görünmediğini ifade etmektedir. Bologna Süreci’nde şeffaflığa ve bu nedenle öğrenim sürecinde gerçekleştirilen ve ihtiyaç duyulan her bir adımın şeffaf ve anlaşılır bir şekilde öğrencilere ve ilgililere aktarılmasına çok önem verildiğinden bu gibi temel eksiklikler başvurunun olumsuz değerlendirilmesine neden olmuştur.

Yüksek lisans programlarındaki eksikliklere benzer bir şekilde lisans programlarında da özellikle Ders Tanımı altındaki birkaç başlığın ve bazı bilgilerin eksik olduğu ve ders değerlendirme kriterleriyle ilgili daha fazla bilgi verilmesi gerektiği Avrupa Komisyonu tarafından dile getirilmiştir.

Avrupa Komisyonu’nun değerlendirme raporunda yer alan sevindirici bir yorum ise hazırlanan yapının, dolayısıyla da verilerin işlendiği sistem ve internet sayfasının temel üç bölümü de eksiksiz bir şekilde içerdiği ve programlar arasında dolaşmayı kolaylaştıran anlaşılır bir yapıya sahip olması ve Bilgi Paketi’nin kurumla ilgili bütün gerekli bilgileri içermesidir.

Avrupa Komisyonu’nun raporuna göre başvuru reddedilmiş olsa da özellikle lisans programlarında son zamanlarda gösterilen gayret sayesinde pek fazla eksik olmaması ve yüksek lisans programlarındaki genel hata ve eksikliklerin de ivedilikle tamamlanabilecek nitelikte olması gelecek dönemde AKTS Etiketi başvurumuzun olumlu karşılanabileceğini düşündürmektedir.


27.12.2013