ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Üniversitemizde, Meslek Hastalıkları Bilgilendirme Semineri Gerçekleştirilecek

2010 yılında Sağlık Bakanlığı ile imzalanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü” çerçevesinde üç aşamadan oluşan...

2010 yılında Sağlık Bakanlığı ile imzalanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İşbirliği Protokolü” çerçevesinde üç aşamadan oluşan “Türkiye’de Meslek Hastalıkları Konusunda Tespit, Tanı ve İSG Profesyonellerinin Duyarlılığının Artırılması Projesi” başlatılmıştır.

 Bu doğrultuda,

Projenin 1.Aşaması 2011 yılında gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, sosyal tarafların ve hekimlerin güvenlik kültürü ve meslek hastalıkları konusunda bilgilendirilmeleri için, 22 ilde seminerler düzenlenmiş, düzenlenen seminerlerde 4305 kişiye Güvenlik Kültürü ve Meslek Hastalıkları konularında bilgiler aktarılmış, “Meslek Hastalıkları Tanı Rehberi”, meslek hastalıkları konulu afişler ve broşürler hazırlanarak basımı yapılmış ve dağıtılmıştır. Projenin 1.Aşaması her iki Bakanlığın çabası ve işbirliği ile başarıyla tamamlanmıştır.

2012 yılında Projenin ikinci aşamasında meslek hastalıkları sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili, Sağlık Bakanlığına bağlı 68 Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurulda görev alacak altı ana branş hekimlerinin meslek hastalıkları konusunda bilgi düzeylerinin arttırılması ve farkındalıklarının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu çerçevede 24 ildeki 68 Eğitim ve Araştırma Hastanesinden toplam 260 hekim programa katılmıştır.

 

2013 yılında ise Projenin üçüncü aşaması kapsamında, meslek hastalığı tanısı koymak için 2008 yılında yetkilendirilen devlet üniversite hastanelerindeki öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve asistanların meslek hastalıkları konusunda bilgi düzeyi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla bilgilendirme seminerleri düzenlenecektir.

 

PROGRAM     (Öğleden sonra:14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.)

-          Kayıt

-          Açılış Konuşmaları,   Dekan ve Bakanlık üst düzey yetkilisi (15 dk)

-          İSG Kültürü ve Kanun Uygulamaları,     İSGGM (20 dk)

-          Meslek Hastalıklarının Tıbbi ve Sosyal Boyutu,               Üniversite (40 dk)

-          Meslek Hastalıkları Dosya Hazırlama ve Tanı Koyma Süreci,   SGK (20 dk)

-          Soru- Cevap ve Kapanış (25 dk)

 


11.12.2013