ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

“11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” Kutlaması

11 Ekim Günü Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından alınan kararla 2012 yılından itibaren “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kutlanmaya başlamıştır...

11 Ekim Günü Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından alınan kararla 2012 yılından itibaren “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kutlanmaya başlamıştır. Bu karar Türkiye, Kanada ve Peru’nun önerileriyle alınmış olup; kararda “Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerine” ulaşılması ve kız çocuklarının kendilerini etkileyecek kararların alınmasına katılımı açısından kız çocuklarının desteklenmesinin, güçlendirilmesinin ve onlara yatırım yapılmasının son derece önemli olduğu, ayrıca bunun başarılmasının kız çocuklarına karşı ayrımcılık ve şiddeti önleyeceği, onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacağı belirtilmiştir. Ayrıca kararda, kız çocuklarının güçlendirilmesinde ailelere ve toplumlara büyük rol düştüğü de vurgulanmaktadır.

Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde görülen çocuk evlilikleri kız çocuklarının karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olarak karşımıza çıkar. Çocuk gelinler, Afrika'da yaygın olmasına rağmen Avrupa'da da sıklıkla görülmektedir. Türkiye'de Çocuk Gelinlerin oranı yüzde 14 olup Türkiye’de evli kadınların üçte biri evliliğini 18 yaşına gelmeden yapmıştır.

Ayrıca Türkiye'de 18 yaş altında evlenen her 10 kız çocuğundan dokuzu 18 yaşından önce anne olmaktadır. Erken yaşta evlilikler önce bireyi, daha sonra tüm toplumu etkileyecek çok önemli sonuçlar doğurmaktadır. Anne-çocuk ölümleri, üreme sağlığına yönelik sorunlar, eğitim eksikliği, kadına yönelik şiddet ve istismar bu sonuçlardan sadece birkaçıdır.           Erken yaşta evlilikler, kız çocuklarına yönelik cinsiyet ayrımcılığı yapılmasına ve kızların eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamamasına da neden olmaktadır.  Bunun dışında kız çocukları töre kıskacında ezilmektedir.

 Kız çocukların güçlendirilmesi, eğitim hizmetlerine ulaşmalarının sağlanması, meslek sahibi olmaları ve erken yaşta evlendirilmelerinin önlenmesi için eğitim imkânlarından yararlandırılması gerekmektedir.

Bu nedenledir ki kız çocuklarının toplumda daha güçlü olmaları, her türlü ayrımcılık ve istismardan, erken yaşta zorla evlendirilmekten kurtulmaları, bütün haklardan eşit düzeyde yararlanmaları dileğiyle başta ülkemizde yaşayan kız çocukları olmak üzere tüm dünyadaki kız çocuklarının “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü”nü kutlarız.

                                        Üniversitemiz Kadın Sorunları  Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Yönetim Kurulu Adına

                        Yrd. Doç Dr. Ayten Can Tunalı

                         Müdür

 


11.10.2013