ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Eğitim Fakültesine özel yetenek sınavı ile alınacak öğrenci kontenjan ve koşulları önerileri için

Tıklayınız

ARANAN ŞARTLAR

1.      T.C. ya da K.K.T.C. vatandaşı olmak,

2.      2013  ÖSYS : YGS’ye girmiş olmak,

3.   Müzik Öğretmenliği Lisans Programına başvuracakların  2013 YGS’de puan türüne bakılmaksızın  150 ve üzeri puan almış olmaları, Resim-iş Öğretmenliği Lisans Programına başvuracakların 2013 YGS’de   140 ve üzeri puan almış olmaları

Not:

  1) Daha önce ilan edilen "Müzik Öğretmenliği Lisans Programına başvuracakların  2013 YGS’ de puan türüne bakılmaksızın 160 ve üzeri puan almış olmaları”  ifadesi, Üniversitemiz Senatosunun 14.08.2013 tarih ve 2013/13 sayılı oturumun alınan VI nolu karar gereğince    “Müzik Öğretmenliği Lisans Programına başvuracakların  2013 YGS’de puan türüne bakılmaksızın 150  ve üzeri puan  almış olmaları” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 2) Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Yetenek Sınavının 1. Aşama’sı (Dikte Sınavı) 26 ağustos 2013 günü saaat 08.30’da ADÜ Atatürk Kongre Merkezi’nde yapılacaktır.Bu sınava katılmayan/katılamayan adaylar sınavı kazanamamış sayılacaktır.       

 

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

·        Ön kayıt sırasında doldurulacak dilekçe ve başvuru formu,

·        2013 yılına ait ÖSYS Yükseköğretime Geçiş Sınavı sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi (Ön kayıt sırasında aslı ile karşılaştırılacaktır.),

·        4.5X6 ebadında son altı ay içinde önden adayı kolaylıkla tanıtabilecek 2  adet fotoğraf,

·        Lise diploması veya  mezuniyet belgesinin  aslı  ( fotokopisi alınıp aslı  iade edilecektir).

 

SINAVLAR

2012-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2012-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara uygulanmayacaktır.

Özel Yetenek sınavları iki aşamada yapılacaktır. Birinci aşama sınavına, programa kayıt yaptıran bütün adaylar katılacaktır. İkinci aşama sınavına en az 50 (elli) ve daha fazla puan alan adaylar alınacaktır. Adaylar Yerleştirme Puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. (Sınavlarda başarılı olabilmek için her iki aşama sınavından da en az 50 (elli) ve üzeri puan almak zorundadır)

 

MEKTUPLA ÖN KAYIT YAPILMAZ BAŞVURU ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

BAŞVURU ADRESİ : Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Kepez-AYDIN Tel: 0 256 2142023-2137432-2142074 – (Dahili-1560/1538)

 

YÖNERGE İÇİN TIKLAYINIZ


26.6.2013