ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Aydın Jeotermal Platformu’nun Yapılanması Çalışmaları Üniversitemizde Başladı

Aydın Jeotermal Platformu’nun oluşturulması, misyonunun belirlenmesi, çerçevesinin çizilmesi ve görev dağılımının yapılması amacıyla Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Aydın Jeotermal Platformu’nun oluşturulması, misyonunun belirlenmesi, çerçevesinin çizilmesi ve görev dağılımının yapılması amacıyla 6 Haziran 2013 Perşembe günü Üniversitemiz Rektörlük Senato Odası’nda bir toplantı düzenlendi.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus ÇENGEL’in moderatörlüğünü yaptığı toplantıya, Aydın Valisi Kerem AL, Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa BİRİNCİOĞLU, Aydın İl Özel İdaresi, Aydın’da faaliyet gösteren tüm jeotermal firmaların üst düzey temsilcileri, oda başkanları ve konuyla ilgili öğretim üyelerimiz katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa BİRİNCİOĞLU, “ Üniversitede yapılanmayı bölgenin gerçeklerine paralel olarak gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bölgenin gerçeklerinde 5 sektör ön plana çıkıyor bunlar; tarım, turizm, enerji, antik kentler, sağlık. Bunların en önemlilerinden biri olan enerji de bölge olarak zengin olduğumuz bir kaynak.” şeklinde konuşarak Üniversitemizin sahada ve üretenlerin yanında olduğunu vurguladı.

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Jeotermal Enerji Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yunus ÇERÇİ, jeotermal kaynakların durumu hakkında yaptığı sunumda, “Jeotermal Enerjisinin Ülkemizdeki Durumu”, “Aydın Jeotermal Enerji Sahaları”, “İlimizdeki Jeotermal Enerji Kaynakları”, “İlimizde Jeotermal Enerjiden Elektrik Üreten Firmalar” konu başlıklarında katılımcıları bilgilendirdi.

Mehmet ŞİŞMAN (Ken. Kiper Elektrik Üretim A.Ş.) sektör adına yaptığı açılış konuşmasında;  jeotermalin yatırım, işletme, araştırma geliştirme anlamında çok zorluklar ve bilinmezlikler içeren bir sektör olduğunu, dolayısıyla jeotermal sektörüyle ilgili Üniversitenin bünyesinde bir bilimin olmasının gerekliliğini  vurgulayarak sektörün jeotermal alanındaki durumunu değerlendirdi.

Muharrem BALAT (MB Holding Yönetim Kurulu Başkanı) konuşmasında, jeotermal sektöründe çalışmaları ve hedefledikleri hakkında bilgi vermenin yanı sıra önerilerde bulunarak deneyim ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Süleyman NALBANT, jeotermal enerjisinin enstitünün öncelikli alanlarından birini oluşturduğunu, yer bilimleri enstitüsü olarak bu konuda gerek sektörün karşılaştığı sorunları çözmek, gerekse ARGE ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirtti. Uzman Serdar ÖCALAY sunumunda TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsünü tanıtarak, çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Valimiz Kerem AL, Aydın ilimizin jeotermal alanında Türkiye’de öncü bir rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayarak bunun sebebini jeotermal kaynakların büyük çoğunluğunun Aydın’da olmasına bağladı ve bununla ilgili başlatılan çalışmalar olduğunu belirtti.

Aydın’ın jeotermal geleceği ve jeotermal sektörü için son derece önemli olan bu toplantıda, katılımcılar fikir alışverişinde bulunarak, jeotermal kaynağı için yapılabilecekleri ele aldılar.

Toplantıda, jeotermal enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması, jeotermal sektörünün sorunlarının tartışılıp çözüm geliştirilmesi, sektörün Ar-Ge ihtiyaçlarının karşılanması, ve jeotermal enerji ile ilgili sorulara bilimsel zeminde cevaplar aranması amacıyla Üniversitemiz bünyesinde böyle bir Platformun oluşturulması konusunda görüş birliğine varıldı.

Çeşitli önerilerle, geleceğe yönelik planlamaların yapıldığı toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.


7.6.2013