ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Aydın İl Yenilik Platformu “Basın ve İnovasyon Eğitimi” Gerçekleştirdi

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknoloji Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı kapsamında desteklenen “Aydın İl Yenilik Platformu” İş Paketleri’nden birisi olan...Devamı İçin Tıklayınız

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknoloji Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı kapsamında desteklenen “Aydın İl Yenilik Platformu” İş Paketleri’nden birisi olan “Görünürlük ve Yaygınlaştırma İş Paketi” kapsamında, basın mensuplarının projeyi daha iyi anlamaları ve aktarmaları amacıyla 16 Nisan 2013 tarihinde “Basın ve İnovayon Eğitim Programı” gerçekleştirildi.

 “Görünürlük ve Yaygınlaştırma İş Paketi” kapsamında Kahve Bahane’de gerçekleşen eğitimi, Yaşar Üniversitesi Araştırma Uygulama ve Geliştirme Merkezi (YAGEM) Ar-Ge Uygulama Merkezi Koordinatörü Selçuk KARAATA ve Görünürlük Paketi Paket Lideri Gülay GÜNDEAY verdi.

Platform Yürütücüsü Prof.Dr.E.Didem EVCİ KİRAZ açılış konuşmasında “Basın ve İnovasyon Eğitim Programı”nın öncelikli amacının; bugüne kadar Aydın İl Yenilik Platformu’nun tüm faaliyetlerine destek veren basınımıza teşekkür etmek ve bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili birlikte karar almak olduğunu belirtti.

Her Kurum İnovasyon Yapabilir

YAGEM Ar-Ge Uygulama Merkezi Koordinatörü Selçuk KARAATA gerçekleştirdiği eğitimde, İnovasyon kelimesinin Latince kökenli olduğunu, katma değer yaratan yenilik anlamını taşıdığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Kar amacı gütmeyen kuruluşların da hizmetlerine yenilik katma ihtiyacı vardır. Kar amacı gütsün veya gütmesin her kurum inovasyon yapabilir.”

İnovasyon Tüm Dinamikleri Değiştirebilir

İnovasyonun, içinde bulunduğumuz dünyanın dinamiklerini değiştirebilecek kadar güçlü bu dinamiklerden de etkilenebilecek kadar hassas olduğunu belirten Selçuk KARAATA, uygulandıkları alanlara göre inovasyon türlerini tanıttı ve basın mensuplarıyla inovasyonla gerçekleşen başarı öykülerini paylaştı.

Görünürlük Paketi Paket Lideri Gülay GÜNDEAY yaptığı sunumda;  platformu bugüne kadar yapılanlarla tanıtarak, projenin özel ve genel amaçlarını paylaştı. GÜNDEAY, projenin genel amacını Aydın ilinin sahip olduğu ekonomik, sosyal, kültürel tarihi değer ve birikimleri, ulusal ve uluslararası rekabet gücünü arttıracak şekilde, Ar-Ge ve yenilik kapasitesini kullanarak, ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmek olarak ifade etti.  Projenin özel amacının ise, ilde yenilik konusunda farkındalığı arttırarak ve bu işbirliği zemininde temsil edilen tüm paydaşlara, yenilik kültürünü kazandırırken,  bunu ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmek, ildeki tüm paydaşların ulusal ve uluslararası fonlardan daha fazla yararlanmasını sağlamak olarak belirtti.

GÜNDEAY, konuşmasını basında yer alan Aydın İl Yenilik Platformu haberlerine yer vererek ve basın mensuplarına teşekkür ederek bitirdi.

Basın mensuplarının interaktif bir katılım gösterdiği ve üç saat süren eğitim Platform Yürütücüsü Prof. Dr. E.Didem EVCİ KİRAZ’ın, verdiği bilgilerden dolayı   YAGEM Ar-Ge Uygulama Merkezi Koordinatörü Selçuk KARAATA’ya teşekkür belgesini sunması ve KARAATA’nın katılımcılara sertifikalarını takdim etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Selçuk Karaata'nın Sunumu İçin Tıklayınız


16.4.2013