ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

“Bir Norm Olarak Sakatlık ve Sosyal Teori” Konulu Konferans Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıp Kültür Sanat Birimi tarafından, 9 Ocak 2013 tarihinde “Bir Norm Olarak Sakatlık ve Sosyal Teori” konulu konferans gerçekleştirildi.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıp Kültür Sanat Birimi tarafından, 9 Ocak 2013 tarihinde “Bir Norm Olarak Sakatlık ve Sosyal Teori” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferans, Türkiye’de sakatlık çalışmaları ile tanınan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yıldırım Şentürk tarafından verildi.
 Sakatlık İstisnai Bir Durum Değildir
Konferans öncesinde Tıp Fakültesi öğrencilerinden Ekrem Özsöz, Ebru Halıcı ve İzgü Elpeze mini bir konser verdi. Şentürk yaptığı konuşmada öncelikle sakatların nüfusa oranının %12 olmasına ve bireylerin yaşam süreçlerinde kimi zaman sakatlık durumu yaşayabildiklerine dikkat çekerek, sakatlığın istisnai bir durum olmadığını vurguladı. Şentürk, bu yaygınlığa rağmen toplumda sakatlık alanı üzerindeki çalışmaların az olduğunu ve daha önemlisi konunun ağırlıkla teknik hizmet sağlama noktasına indirgendiğini özellikle vurguladı.
Şentürk konuşmasını farklı kuramsal çerçevelerin sakatlığı nasıl tanımladığını ele alarak sürdürdü. Ardından gündelik hayatta sakatlığın nasıl politikleştiğini ve gerek egemen toplumsal yapıda gerekse akademide öznenin “normal” ya da “sağlam” olarak nasıl varsayıldığını gösterdi. Şentürk konuşmasında genel olarak sakatlık bağlamında toplumsal pratikleri “normal” olarak kurgulanan öznenin sorunları perspektifinde ele aldı ve egemen toplumsal pratikleri yeniden neden düşünmemiz gerektiğini irdeledi.
Sakatlık Bireysel Bir Soruna İndirgenmemeli
Şentürk konuşmasını, sakatlık bağlamında “tıbbi-bireysel model”in, “sosyal model”in ve “sakatlığın sosyolojisi”nin avantaj ve dezavantajlarını irdeleyerek sakatlığın bireysel bir soruna indirgenemeyeceğini belirterek tamamladı.
“Bir Norm Olarak Sakatlık ve Sosyal Teori” konferansı Yıldırım Şentürk’ün konuşmasının ardından geniş bir tartışma bölümü ile sona erdi.
Toplantıya katılan öğrencilerden isimsiz alınan geri bildirimler toplantının çok yararlı olduğu yönündeydi. Öğrencilerin konferans için geri bildirim notu 5 üzerinden 4.5 oldu.  
Yıldırım Şentürk'ün Özgeçmişi İçin Tıklayınız
Kitapları: Hacıyatmazı Devirmek; Özneler, Durumlar ve Mekanlar, Sakatlık Çalışmaları

22.1.2013