ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Üniversitemiz EFDEK Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (EFDEK) Toplantısı...Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (EFDEK) Toplantısı, 15-16 Eylül 2012 tarihlerinde, Üniversitemizin Didim-Akbük’teki Sosyal Tesislerinde gerçekleşti.

Toplam 45 üniversitenin temsilcilerinin katıldığı toplantının Düzenleme Kurulunda EFDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekan Vekili, aynı zamanda Çalıştay Yürütücüsü Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Cumali ÖKSÜZ, Yrd. Doç. Dr. Nuri KARASAKALOĞLU, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÖKDAŞ bulunurken, toplantıya EFDEK üyeleri dışında YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN, Ulusal Öğretmen Stratejisi Belgesi Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Mustafa SAFRAN, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alipaşa AYAS ve Eğitim Fakülteleri Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Cemal YILDIZ da katıldı.

“Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanma ve Akreditasyon Ön Çalışma Toplantısı” ana başlığı altında gerçekleşen oturumlarda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nun işbirliği ile geliştirilen “Ulusal Öğretmen Stratejisi Belgesi’nde yer alan öğretmen adaylarının seçimi ve yetiştirilmesine yönelik önlemler tartışılırken; söz konusu belge; genel hatlarıyla olumlu bulunmuş, bazı konuların daha net olarak vurgulanması, sonradan ortaya çıkabilecek belirsizliklerin önlenmesi bakımından yararlı görülmüştür.

İki gün süren oturumlar sonunda hazırlanan sonuç bildirgesinde, aşağıdaki hususların kamuoyu ve öğretmen yetiştirme ve istihdamını sağlayan kurumlarla paylaşılmasının yararlı olacağı düşünülmüştür.

·         Öğretmen Yetiştirme Stratejisi Belgesi Taslağının geniş bir katılımla oluşturulduğu ifade edilmekle birlikte, strateji belgesinin Bakanlık Makamı ve YÖK yönetimine sunulmasından önce Eğitim Fakülteleri ile yeterli paylaşım yapılmamıştır.

·         Öğretmen Yetiştirme Stratejisi Belgesinin hayata geçirilmesi aşamasında alınacak kararlarda Eğitim Fakültelerinin etkin katılımı sağlanmalıdır.

·         Ülkemizde öğretmen ihtiyacı bazı alanlarda önemli ölçüde doyum noktasına ulaşmış durumdadır. Bu nedenle öğretmen niteliğinin öncelikli konu olarak ele alınması ve öğretmen yetiştirme sürecinde kaliteyi olumsuz etkileyebilecek (kontenjanların artırılması, yeni Eğitim Fakültelerinin açılması, ihtiyaç olmayan alanlarda öğretmen yetiştirme programlarının açılması, vb. gibi) uygulamalardan kaçınılmalıdır.

·         Öğretmen yetiştirmede birlik ve bütünlüğün sağlanması bakımından Üniversitelerde (varsa)  Eğitim Fakültesi dışındaki fakültelerinde bulunan Eğitim Bilimleri Bölümleri, Eğitim Fakültelerine aktarılmalıdır.

·         Eğitim Fakültelerinin yapılanmasında bilim alanları ve eğitim sisteminin nitelikli öğretmen yetiştirme ve geliştirme ihtiyacı göz önüne alınmalıdır.

·         EFDEK’in öncelikli amaçlarından birisi öğretmen yetiştirme ve geliştirmenin niteliğini yükseltmektir. Bu amaçla Eğitim Fakültelerinin akreditasyonunu sağlamak için EFDEK’in öncülüğünde Eğitim Fakültesi Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) kurulmuştur. Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılmasının tamamlanmasından sonra, 2002’de kesintiye uğrayan akreditasyon süreci yeniden başlatılmalıdır.

·         Öğretmen yetiştirme ya da öğretmen adaylarına mesleki formasyon kazandırma ve mesleki gelişimini sağlama kuruluş amacı gereği Eğitim Fakültelerinin asli görevidir. Ancak ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda farklı kaynaklardan öğretmen ihtiyacı doğması ve bu ihtiyacın Eğitim Fakülteleri tarafından karşılanamaması durumunda, söz konusu eğitim, Eğitim Fakültelerinin bünyesindeki Eğitim Bilimleri Bölümünün işbirliği ile açılacak programlarla karşılanmalıdır.

Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (EFDEK), 20-21 Ocak 2012 tarihinde Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen Eğitim Fakülteleri İnisiyatif Geliştirme ve Akreditasyon Çalıştayı Programı kapsamında kurulmuş, EFDEK Genel Kurulu’nun Mayıs ayında Bolu’da gerçekleşen son toplantısında alınan karar uyarınca Üniversitemiz Eğitim Fakültesi’nin ev sahipliğinde IV.EFDEK Genel Kurul Toplantısı’nın yapılmasına karar verilmişti.

Toplantı Sonuç Bildirgesi İçin Tıklayınız

 

www.efdek.org


20.9.2012