ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Öğretim Üyelerimizin Projeleri TÜBİTAK Tarafından Destekleniyor

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Fatih Mehmet ŞİMŞEK’in yürütücüsü olduğu “Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu...Haberin Devamı İçin Tıklayınız
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Fatih Mehmet ŞİMŞEK’in yürütücüsü olduğu “Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege Bölgelerinde Anopheles (Culicidae:Diptera) Türlerinin Insektisit Direnci”, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. LEVENT KARAGENÇ’in “Farelerde İn Vitro Embriyo Kültürü ve Embriyo Transferinin Fötal Akciğer Dokusunda Toll-Benzeri Reseptörlerin (Tlr) Ekspresyonu üzerine etkisi”, Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Özcan CENGİZ’in “Etlik Piliçlerde Ayak Tabanı Yangılarının Önlenmesinde Beslenmeye İlişkin Yaklaşımlar” ve  Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Özhan BOZ’un “Hatalı Herbisit Uygulamalarının Bazı Kültür Bitkilerinde Oluşturacağı Fitotoksisitesinin Azaltılmasına Yönelik Çalışmalar” başlıklı projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. TÜBİTAK’tan desteklenmeye uygun bulunmuş projelerde emeği geçenleri tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.
 
 
 
Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Fatih Mehmet ŞİMŞEK,
Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı
 
Araştırmacılar
 
1.    Prof. Dr. Celal ÜLGER Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
2.     Araş. Gör. Sare İlknur CİHANGİR , Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı
3.    Araş. Gör. Fatma GÜNERKAN , Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı
 
Bütçesi: Yaklaşık300.000
 
Konusu ve Amacı
 
Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgeleri projenin araştırma alanıdır. Projenin genel amacı, araştırma bölgesinde Anopheles türlerinin populasyonları düzeyinde insektisitlerle olan etkileşimlerinin belirlenmesi ve elde edilen verilerle bu türlere karşı etkili mücadele plan ve stratejilerinin oluşturulmasıdır. Bu genel amaç doğrultusunda, halk sağlığı, tarım ya da veterinerlik alanlarında yaygın olarak kullanılmış/kullanılan ya da bugün kullanılmayan organoklorlu, organofosforlu, karbamatlı ve piretroid grubu insektisitlere karşı Anopheles türünün proje alanı alt bölgelerindeki direnç düzeyleri araştırılacaktır. Araştırma bölgesinde bulunan Anopheles türlerinin hangi insektisit grubuna karşı dirençli ya da duyarlı oldukları Dünya Sağlık Örğütü’nün klasik yöntemleriyle belirlenecek ve bu insektisitlere direnç ile ilgili literatürde çalışılmış birçok biyokimyasal ve moleküler yöntem kullanılarak insektisit direnç tipi araştırılacaktır. Böylece vektör sivrisineklerin mücadelesikonusunda yararlı olacak bir veri seti elde edilecektir.
Laboratuvar çalışmaları sonucunda, birçok Anopheles türünün aynı anda bulunabileceği ve karşılaştırmalı olarak insektisit direnci başta olmak üzere türlerin üreme biyolojisi, beslenmedavranışları, vektörlük kapasiteleri ve genetik özelliklerine dair önemli bilgilerin elde edilebileceği yeni araştırmalar için olanaklar ortaya çıkacaktır. Ayrıca, insektisit, repellent (uzaklaştırıcı) ya da çekici özellikler taşıyabilen bitkiler başta olmak üzere birçok diğer kaynaktan elde edilebilecek maddelerin araştırılabilmesi için de referans özelliğinde bir araştırma merkezinin alt yapısı oluşturulmuş olacaktır. Proje kapsamında elde edilen tüm bilgiler Sağlık Bakanlığı ve Belediyeler gibi vektör kontrol çalışmalarını sürdüren ya da organize eden temel uygulayıcılar ile paylaşılarak ülke genelinde Anopheles türlerine karşı doğru/etkili ve kalıcı mücadele stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
 
 
 
 
 
Proje Yürütücüsü
 
Doç.Dr. LEVENT KARAGENÇ
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi
 
Araştırmacılar
 
1.Prof.Dr.Ülker EREN Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi
 
2.Prof.Dr.Mustafa SANDIKÇI Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Histoloji ve Embrioloji Anabilim Dalı
3.Nedim KARAGENÇ
4.Doç.Dr.Hümeyra ÜNSAL Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
 
5.Bengi Çınar KUL
 
6.Hasan YEŞİLKAYA
 
Proje Kodu: 112 O 259
 
Bütçesi:273.433,90
 
Konusu ve Amacı
 
Fizyolojik olmayan atmosferik oksijen konsantrasyonunda gerçekleştirilecek olan in vitro fare embriyo kültürünün fötal akciğer dokusunda doğal bağışıklığın önemli düzenleyicilerinden olan toll-benzeri reseptörlerin (TLR 1-13) ekspresyonu üzerine herhangi bir etkisinin olup olmadığını test etmektir.

 
 
 
 Proje Yürütücüsü
Yrd.Doç.Dr.Özcan CENGİZ
Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Anatomi Anabilim Dalı
 
Araştırmacılar
 
Cengiz Ö., B.H. Köksal, H. Avcı, G. Güven, A.G. Önol, S. F. Bilgili
 
Proje Kodu:112 O 389
 
Bütçesi: 166.782
 
Konusu ve Amacı
 
Ayak tabani yangilari (FPD) daha çok etlik piliç ve hindilerde görülen, hayvan verimliliğini, sağlığını olumsuz etkileyen ve ayrıca Türkiye’den de Uzak Doğu ülkelerine insan gıdası olarak ihraç edilen ayakların kalitesini düşüren bir yetiştiricilik sorunudur. Yapilması planlanan üç deneme ile hayvan verimliliğini ve sağlığını olumsuz etkileyen FPD’nin çözümüne ilişkin aydınlatıcı sonuçlar elde edilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle etlik piliç yetiştiriciliğinde hayvan refahını olumsuz etkileyen ve önemli ekonomik kayıplara yol açan bu sorunun hem oluşmasına yol açan yetiştirme şartları, hem de sorunun giderilmesine yönelik beslenmeye ilişkin koruyucu önlemler irdelenmiş olacaktır.
 
 
 
 
Proje Yürütücüsü
Prof. Dr.Özhan BOZ
Adnan Menderes Üniversitesi ,Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Anabilim Dalı
 
Araştırmacılar
 
1.   Prof. Dr. Aydın ÜNAY Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümüı
2.   Prof. Dr. M. Nedim DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fak.Bitki Koruma Bölümü
 
 
Proje Kodu: 112 O 311
Bütçesi:Yaklaşık 150.000
 
 
Konusu ve Amacı:
Son zamanlarda pamuk, mısır ve bağ alanlarında yanlış herbisit kullanımı ya da pülverizatörde daha önce kalan herbisit kalıntısının oluşturduğu veya komşu tarladan sürüklenme sonucunda fitotoksite ile ilgili şikâyetler söz konusu olmaktadır. Yanlış uygulamadan dolayı oluşacak zararın önlenmesi için de bilinçsizce makro ve mikro besin elementleri veya amino asit içeren çeşitli kimyasallar ile çeşitli aktivatörler uygulanmaktadır. Bu çalışmada buğday, pamuk ve mısır alanlarında yanlış uygulandığı düşünülen bazı herbisitlerin kültür bitkilerinde oluşturduğu fitotoksisitenin giderilmesine yönelik bazı önlemlerin etkinliği değerlendirilecektir. Kültür bitkisinin yanlışlıkla maruz kaldığı herbisitin etki mekanizması dikkate alınmak suretiyle farklı kimyasallar, aktivatörler vb maddeler yalnız başına ya da kombinasyon halinde değerlendirilecektir. Projeden elde edilecek sonuçların teknik elemanlara, bilirkişilere ve özellikle de üreticilere katkı sağlaması amaçlanmaktadır.
 
TÜBİTAK’tan desteklenmeye uygun bulunmuş projede emeği geçenlere çalışmalarında başarılar dileriz.

20.7.2012