ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

ADÜ-TARBİYOMER, İlk Etkinliği “Gen Klonlama Kursu”nu Gerçekleştirdi

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi’nden 9, Tıp Fakültesi’nden 2, Veteriner Fakültesi’nden 1 olmak üzere toplam 12 araştırıcı tarafından hazırlanarak...Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi’nden 9, Tıp Fakültesi’nden 2, Veteriner Fakültesi’nden 1 olmak üzere toplam 12 araştırıcı tarafından hazırlanarak 2009 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığına (şimdiki adıyla Kalkınma Bakanlığı) sunulan ve 5 milyon TL destekle 2010 yılında devreye giren “Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi” isimli araştırma altyapı projesi kapsamındaki çalışmalar hızla devam ediyor. Bu proje ile oluşturulan altyapının kurumsal bir yapı kazanması için DPT’nin talebi ile “Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ADÜ-TARBİYOMER)” isimli merkez kurulmuş, Merkezin müdürlüğünü şu anda proje ekibinden Doç. Dr. İbrahim CEMAL yürütmektedir.

Proje kapsamında, Adnan Menderes Üniversitesi Güney Yerleşkesi içinde her türlü teknolojik donanıma sahip 1200 m2 kapalı alan içeren 2 katlı modern bir laboratuar ve idare binası inşa edilmiştir. Bu proje kapsamında yapılandırılan laboratuarlar, “Tarımsal Biyoteknoloji Birimi” ile “Gıda ve Yem Güvenliği Birimi” olmak üzere iki ana kısımdan oluşmaktadır. Tarımsal Biyoteknoloji Birimi ise “Moleküler Genetik ve Tanı”, “Bitki Doku Kültürü” ve “Hayvancılıkta Üreme Biyoteknolojileri” olmak üzere üç alt üniteden oluşmaktadır. Binada yer alan değişik amaçlı 11 adet laboratuar kapsamında kullanılacak laboratuar cihazlarının büyük bir çoğunluğu satın alınmış ve bunların bir kısmı kullanılmaya başlanmıştır. Alım süreci süren diğer cihazların alımlarının tamamlanması ve merkezde çalışma ilkeleri oluşturulması ardından merkez tam kapasite ile kamu ve ilgili özel sektörün AR-GE ihtiyaçlarına yönelik araştırmalarda kullanılacaktır.

Adnan Menderes Üniversitesi Güney yerleşkesi içinde oluşturulan Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ADÜ-TARBİYOMER) ilk etkinliği olarak düzenlenen “III. Gen Klonlama Kursu” 21-25 Mayıs 2012 tarihleri arasında başarıyla gerçekleştirilmiştir. Kursa farklı üniversitelerin Ziraat, Eczacılık, Veteriner, Fen Edebiyat fakültelerinden ve özel sektörden olmak üzere toplam 22 kursiyer katılmıştır. Kurs süresince kısa teorik bilgilendirme sunumları sonrasında pratik uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Merkez kapsamında benzer kursların düzenlenmesine ağırlık verileceği, merkezin faaliyet alanlarına yönelik çalışan araştırıcı ve teknik personele ağırlıklı olarak uygulama içeren kurslarla deneyim kazandırılacağı ve bu şekilde ülkemizdeki nitelikli eleman ihtiyacının karşılanacağı dile getirilmiştir.

Proje kapsamında oluşturulan ADÜ-TARBİYOMER’in amaçları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Ø Biyoteknoloji, moleküler genetik ve tanı, bitki doku kültürü, gıda güvenliği, yem güvenliği alanlarında planlanmış araştırmalarda kullanılacak entegre bir laboratuar oluşturmak,

Ø Bitkisel ve hayvansal hastalık etmenlerinin moleküler tanılarının yapılabilmesi ve çevreye dost alternatif hastalık mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi için biyoteknolojiyi AR-GE faaliyetlerinde kullanmak,

Ø Gıda güvenliği ve kalitesi ile fonksiyonel gıda-yem üretimine yönelik fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizlere dayalı AR-GE çalışmaları yapmak,

Ø Yörenin ya da bölgenin önemli bitki türlerinde genetik özelliklerin belirlenmesi, ıslahı ve seçilen üstün genotiplerin doku kültürü ile hızlı ve klonal olarak çoğaltmasına yönelik AR-GE çalışmaları yapmak ve

Ø Çiftlik hayvanlarında, verim özelliklerine yönelik genlerin tespiti ve ıslah programlarına entegrasyonuna yönelik araştırmalar yapmaktır.


28.5.2012