ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Üniversitemiz AKTS Etiketi Almak İçin Çalışmalara Başladı

Birinci ADÜ Bologna Çekirdek Kurulu Toplantısı Rektör Yardımcımız Prof. Dr. A. Seda Saracaloğlu başkanlığında, 23 Aralık 2011 Cuma günü saat 10.00’da Rektörlük Üçüncü Kat Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Birinci ADÜ Bologna Çekirdek Kurulu Toplantısı Rektör Yardımcımız Prof. Dr. A. Seda Saracaloğlu başkanlığında, 23 Aralık 2011 Cuma günü saat 10.00’da Rektörlük Üçüncü Kat Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

                                              

ADÜ Bologna Çekirdek Kurulu Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cengiz Özarslan, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cumali Öksüz, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Hatice Çataloğlu, Bilgi İşlem Dairesi Başkan Vekili Yılmaz Suçeken ve Dış İlişkiler Uzmanları Zeynep Çetin ve Öncel Sencerman’dan oluşuyor.

 

ADÜ Bologna Çekirdek Kurulu, Bologna Süreci kapsamında AKTS kredilerinin revize edilmesi ve ders kataloglarının (ECTS Info Package/ECTS Bilgi Paketi) hazırlanmasına yönelik tüm birimleri etkileyecek nitelikteki kararları alacak. Çekirdek Kurul, AKTS Revizyonu ve Ders Katalogu hazırlanması konusunda birimlerimize gerekli bilgi ve desteği sağlayacak.

 

AKTS Revizyonu ile birlikte sürdürülecek olan Ders Katalogu çalışmaları uzun bir süreç olup bütün birimlerin aktif ve yoğun katılımıyla gerçekleştirilecek. İlgili çalışmaların 2012-2013 döneminde tamamlanarak 2013 yılında AKTS Etiketi’ne başvurulması planlanıyor. Avrupa’da 2011 Aralık ayı itibariyle beş Türk üniversitesi AKTS Etiketi almaya hak kazandı. Üniversite olarak hedefimiz 2013 yılında AKTS Etiketi alan ilk 10 üniversite arasında yer almaktır.

 

 

Birinci ADÜ Bologna Çekirdek Kurulu Toplantısının ardından AKTS Revizyonu ve Ders Katalogu çalışmalarına hızlı bir başlangıç yapılarak ilk aşamada enstitülerin AKTS hakkında bilgilendirilmesi amacıyla, Enstitü Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Sekreterleri, Erasmus Koordinatörleri ve Bologna Çekirdek Kurul Üyelerinin katılımıyla 27 Aralık 2011 Salı günü saat 14.00’de Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

 

Toplantıya, Bologna Çekirdek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cengiz Özarslan başkanlık ederken toplantı neticesinde Enstitüler, AKTS Revizyonu ve Ders Katalogunun hazırlanması konusunda ortak hareket edilmesi ve ilk Enstitüler arası toplantının 04 Ocak 2012 Çarşamba günü gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Toplantı sırasında AKTS kredisi olmayan derslere ve uygulamalara AKTS kredisi verilmesi gerekliliği ortaya konmuş ve enstitüler bu alanda ortak eylem içine gireceklerini beyan etmişlerdir. Ders Katalogu oluşturma sürecinin ilk ayağı olan bu toplantı birimlerin yoğun katılım göstermesi bakımından önem arz etmektedir.


29.12.2011