ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Siyasi İlimler Türk Derneği IX. Lisansüstü Konferansı’na Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Öğrencilerimizden Üst Düzey Katılım

Genç akademisyen adaylarının bir araya gelerek fikir ve ürünlerini tartışabilecekleri...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız


Genç akademisyen adaylarının bir araya gelerek fikir ve ürünlerini tartışabilecekleri bir ortamın yaratılması amacıyla Siyasi İlimler Türk Derneği tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Lisansüstü Konferansı’na Okan Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

 3 Aralık 2011’de Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde gerçekleştirilen konferansa,  farklı üniversitelerden (Adnan Menderes Üniversitesi, Okan Üniversitesi,  Bilkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, ODTÜ, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Uludağ, Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi) lisansüstü düzeyde öğrenimlerine devam eden 75 öğrenci tebliğleri ile birlikte katılırken, organizasyona akademisyen ve öğrencilerin ilgisi büyük oldu. Üniversitemiz siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinleriyle ilintili tebliğlerin yer aldığı konferansta, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ABD’den 6 öğrencimizle temsil edildi.

Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı ve Nazilli İİBF Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ’ in katkılarıyla  “Etnik Milliyetçiliğin Ulus-Devlete Etkisi” (Davut Taş), “Küreselleşme Sürecinde Yeni Enerji Politikaları ve Türk Kamu Yönetimine Etkisinin Değerlendirmesi” (Erdal Şahin), “Kent İçi Kültürel Parçalanmışlık” (Gönül Yılmaz), 21. Yüzyıl Yerel Demokrasilerinin Niteliği"  (Arş. Gör. Burcu Özoğuz) “Küreselleşmenin Ulus-Devlet Üzerindeki Etkileri” (Yakup Karaca), “Küreselleşme” (Muazzez Erken) ve “Bir Meşruiyet Aracı Olarak 'Yönetişim' Yaklaşımı ve Katılım” (Murat Yılmaz) adlı çalışmalar Siyasi İlimler Türk Derneği IX.Lisansüstü Konferansı’nda sunuldu ve büyük ilgi topladı.


9.12.2011