ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Üniversitemiz ve Arc-Small Grain Institute İşbirliği

Betlehem’deki biyolojik insektisitlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten ARC Small Grain Institute (SGI)’e nematodların kitle üretimi konusunda Üniversitemiz Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk HAZIR destek veriyor.

Betlehem’deki  biyolojik insektisitlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüten ARC Small Grain Institute (SGI)’e nematodların kitle üretimi konusunda Üniversitemiz Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk HAZIR destek veriyor.

ARC-SGI son yıllarda oldukça kapsamlı çalışmalar yürütmüş ve bu faydalı nematod grubuna ait pek çok izolat elde etmiştir. Şuanda yürütülen çalışmalar üreticilerin kullanımına sunulması için bu nematodların ticari amaçlı kitle üretimleri ve formulasyonları üzerine odaklanmıştır. ARC-Small Grain Institute (SGI)’deki böcek patoloji laboratuarında gerçekleştirilen çalışmalardan bir tanesi böcek-öldüren nematodlardır.

Böcek öldüren nematodlar konusunda birikime sahip ve bu nematodların ekolojileri ile günümüz modern tarımında kullanımlarına yönelik geniş çaplı çalışmaları bulunan Prof.Dr. Selçuk Hazır, aynı zamanda Güney Afrika'nın Kwazulu-Natal Üniversitesinde entomopatojen nematodların zararlı böceklerin kontrolünde kullanımı üzerine Yüksek Lisans yapmakta olan Me Tshima Ramakuwela’nın eş danışmanı olarak çalışmaktadır.

ARC-SGI ve Üniversitemiz işbirliği ile yürütülen araştırmalar nematod içerikli ürünlerin geliştirilmesine ve ticari amaçlı olarak üretilip Güney Afrikalı üreticilerin kullanımına sunulmasına yönelik çalışmalara hız katacaktır.


1.12.2011