ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

ADÜ Haber Arşivi

Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Üniversitemiz hastanesinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a göre aşağıda belirtilen ünvanlarda KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla personel istihdamı yapılacaktır.
KADRO ÜNVANI                            SAYI
 
Hemşire                                       10
Sağlık Teknikeri( Anestezi)                8
 
 
TOPLAM                                      18 Kişi
 
 
ARANILAN GENEL KOŞULLAR
 
 
1-      Türkiye Cumhuriyet Vatandaşı olmak,
2-      Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
3-      Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
4-      Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5-      Alım yapılacak branşlarda belirlenen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
 
ÖĞRENİMLE İLGİLİ KOŞULLAR
 
1-      1 Hemşire kadrosu için 4 Yıllık Hemşire bölümü mezunu olmak en az 1(bir) yıl yenidoğan yoğun bakımda çalışmış olmak (belgelemek kaydıyla) NRP Sertifikasına sahip olmak.
2-      1 Hemşire kadrosu için 4 Yıllık Hemşirelik veya Ebelik bölümü mezunu olmak  en az 1 (bir) yıl Yoğun bakım ünitesinde çalışmış olmak (belgelemek kaydıyla)
3-      1 Hemşire kadrosu için 4 Yıllık Hemşirelik veya Ebelik bölümü mezunu olmak en az 1 (bir) yıl Diyaliz Merkezinde deneyimli ve Diyaliz sertifikasına sahip  olmak (belgelemek kaydıyla)
4-      7 Hemşire kadrosu için 4 Yıllık Hemşirelik veya Ebelik mezunu, en az 1 yıl serviste (yataklı birim) çalışmış olmak (belgelemek kaydıyla)
5-      8 adet Sağlık Teknikeri kadrosuna Anestezi,Anestezi Teknikerliği Önlisans programlarından birinden mezun olmak
 
 
 
 
 
 
 
BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 
 
1)      Başvuru Formu (Başvuru Bürosundan alınacak)
2)      Öğrenim Belgesi
3)      Özgeçmiş
4)      1 Adet resim
5)      Nüfus Cüzdan Fotokopisi
6)      KPSS (B) GRUBU Sına Sonuç belgesi
7)      Erkeklerde Askerlik durumunu gösteren belgesi
8)      Öğrenimle ilgili koşullarda istenilen belgeler
     
 
BAŞVURU YERİ VE ZAMANI
Adayların, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 inci günü mesai bitimine kadar başvuru için istenen belgeler ile birlikte Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
• Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.
•Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2010 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar 3 (üç) iş günü içerisinde www.adu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Kazanan adayların göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren atama için istenen belgeler ile birlikte en geç 7 iş günü içerisinde Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Müracaat İçin:     212 42 06 / 212 07 28
ATAMA EVRAKI İÇİN İSTENEN BELGELER
 
1)      Dilekçe
2)      8 Adet Vesikalık Fotoğraf
3)      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4)      Adliyeden Sicil Temiz Kâğıdı
5)      Diploma(Aslı veya noterden tasdikli)
6)      KPSS Sonuç Belgesi (Aslı)
7)      Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden)
8)      Askerlik Belgesi ( Aslı ya da Noterden Tasdikli)
9)      Sigorta Sicil Kartı Fotokopisi (varsa)
 
• Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

27.6.2011