ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Vatandaşlar İçin Örnek Başvuru Formu

Başvuru sahibinin adı ve soyadı:
Oturma yeri veya iş adresi:
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)
Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz? ( Yazılı / Elektronik )
Elektronik posta adresi: (Elektronik ortamda yapılacak başvurular için doldurulması zorunludur.)

Başvuru Sahibinin İmzası


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir. Gereğini arz ederim.

İstenen bilgi veya belgeler:
(Not: Ayrılan bölümdeki boşluk yetmediği takdirde, başvuru için boş sayfa / sayfalar kullanılabilir.