ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Hukuk Müşavirliği

YÖNERGELER

 Adnan Menderes Üniversitesi Lisans/Önlisans Öğretimi Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mesleki Hazırlık Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi İşletmesi Öğrenci Yurtları Çalışma Usul Ve Esasları Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Yönergesi
 ADÜ TIP FAKÜLTESİ DENEY HAYVANLARI ÜRETİM ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (ADÜTF-DEHÜAM) YÖNERGESİ
 ADÜ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR DANIŞMA KOMİSYONU YÖNERGESİ
 AYDIN SAĞLIK YÜKSEKOKULU GİRİŞİMSEL (İNVAZİV) OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR DANIŞMA KOMİSYONU YÖNERGESİ
 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEMSİLCİLİĞİ YÖNERGESİ
 Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge
 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ
 EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ YÖNERGESİ
 Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönergesi
 Eğitim - Öğretim ile İlgili Yönergeler
 BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ YÖNERGESİ
 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA YÖNERGESİ
 Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi Karar-XVIII
 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ
 ADÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi
 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konsültasyon Hizmetleri Yönergesi
 Hemşirelik Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi
 Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme Ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri Ve Puanlama Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi Danışma Kurulları Kuruluş ve İşleyiş Esaslarına İlişkin Yönerge
 Adnan Menderes Üniversitesi Program Ve Ders Açma, Güncelleme ve Kapatma Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Öğretim Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi
 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi
 SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURUL YÖNERGESİ
 ADÜ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU YÖNERGESİ
 MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ (MEYOK) YÖNERGESİ
 MEZUN ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE
 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU YÖNERGESİ
 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İÇ HİZMET YÖNERGESİ
 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü İmza Yetkileri Yönergesi
 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı Yönergesi
 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrenci Staj Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönerge
 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
 Veteriner Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaz Stajı Yönergesi
 Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi Ödüllendirme Ve Ödüller Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi APK Danışmanlık Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi Yayın Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi
 Tıp Fakültesi Etik Kurulu Yönergesi
 Sosyal Tesis ve Konukevi Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Kriz Merkezi Yönergesi
 Eğitim Fakültesi Uygulama Anaokulu Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Öğrenci Kıyafet Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi Avrupa Öğrencileri Genel Forumu-Kuşadası (AEGEE-KUŞADASI) Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Yönergesi
 KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU YÖNERGESİ
 Avrupa Dilleri Ve Kültürleri Araştırma Uygulama Merkezi Yönergesi
 Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi
 Adnan Menderes Üniversitesi Yangınlardan Korunma Yönergesi