ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Hukuk Müşavirliği

Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönerge