ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Farabi Koordinasyon Ofisi

Öğretim Üyesi Değişimi

Genel  bilgiler

  • Yükseköğreim kurumlarında görev yapan tüm öğretim üyeleri hareketlilğe katılabilirler.
  • Öğretim üyesi hareketliliğine ilişkin esas belge, programa katılan öğretim üyesi tarafından hazırlanan, Öğretim Üyesi Hareketliliği Programıdır. Bu program, öğretim üyesinin kendi kurumu ile gidilen kurumun ilgili akademik biriminin yönetim kurulları tarafından onaylanır.
  • Daha önce öğretim üyesi değişim faaliyetlerinde yer almayan öğretim üyelerinden gelen başvurulara öncelik tanınır.
  • Öğretim üyesi hareketliliği süresi, bri eğitim-öğretim yılı içinde en az bir, en çok iki yarıyıl olabilir. Bu faaliyet yaz okulu programlarını da kapsar.
  • Öğretim üyelerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Kanunu ile diğer ilgii mevzuatta yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın 2914 sayılı Kanunun 11. Maddesinde unvanlar itibariyle belirlenen ek ders ücretinin 10 katını geçmemek üzere ekli 1 sayılı listede belirlenen ek ders ücreti ödenir.  (NOT: Ek belgesi konulacak)

Bölümün Anlaşmalı olduğu üniversitede Öğretim Üyesi Değişimi Programına katılabilmek için hazırlanması  ve Farabi Ofisi’ne teslim edilmesi gereken belgeler:

Gidilen Üniversiteden değişim bitiminde alınacak belge:

Dönüşte Farabi Ofisine teslim edilmesi gereken belgeler:

  • Öğretim Üyesi Katılım Belgesi