ADÜ Menü
ADü LOGİN

ERASMUS +
Adnan Menderes Üniversitesi

2017-18 ERASMUS+ ÖĞRENME VE STAJ HAREKETLİLİĞİ SIRALAMA SONUÇLARI

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ KA103 Öğrenim Hareketliliği için aday öğrencilerin gitmeye hak kazandıkları yükseköğretim kurumları belirlenmiştir. Listeye ulaşmak için sayfa altındaki oku tıklayınız. Fakat asil listedeki tüm aday öğrenciler, aşağıdaki bilgilendirmeyi OKUMALIDIR

 

STAJ HAREKETLİLİĞİNE BAŞVURAN ADAYLARIN DİKKATİNE ! ! !

Ulusal Ajans'a yapılan hibe başvurusu 30 kişi için olmasına rağmen, hibe talebimizin tamamının desteklenmeme olasılığı yüksektir (önceki yıllardaki deneyimlerimize ve karşılanan hibe tutarına dayanarak).Staj Hareketliliği'nden faydalandırılması planlanan aday sayısı yaklaşık 20'dir. Daha fazla sayı için hibe desteklenmesi durumunda liste tekrar güncellenecektir. Programdan faydalanacak kişi sayıları Haziran ayı içerisinde netlik kazanacaktır ve konu hakkında bilgilendirme Haziran 2017'de yapılacaktır. 

 

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİNE BAŞVURAN ADAYLARIN DİKKATİNE ! ! !

Gideceğiniz ülke ve üniversite isimleri belirlenirken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmuştur.

1. Toplam başarı puanı
2. İkili anlaşmalarda belirtilen öğrenci hareketliliği kontenjanları
3. Görüşmeler sırasında alınan öğrenci fikirleri
4. Dış İlişkiler Ofisi ve mülakatta yer alan Erasmus Koordinatörlerinin izlenimleri/Birim ve Bölüm Erasmus Koordinatörlerinin onayı

Programdan faydalanması planlanan toplam öğrenci sayısı Öğrenim Hareketliliği için 150 olarak planlanmaktadır. Bu sayı, 2017-2018 Akademik Yılı için kurumumuza tahsis edilecek hibe miktarının ilan edilmesinden sonra kesinlik kazanacaktır. Şayet daha az sayıda öğrenci gönderilmesine yönelik hibe tahsis edilmesi durumunda yeniden asil ve yedek öğrenci listeleri oluşturulabilecektir. Yani, bu hibe miktarı kesinlik kazanıncaya dek, asil listede dahi olsa tüm öğrenciler ADAY statüsündedir.

***Öğrenim Hareketliliği'nden yararlanmaya hak kazanan tüm asil liste aday öğrencileri ve hibesiz gitmek istediğini Ofisimize bildiren öğrenciler için Türkçe ve İngilizce olarak 1. Oryantasyon Programı düzenlenecektir. Tüm asil ve hibesiz adayların toplantıya katılması zorunludur. 1. Oryantasyon Toplantısı'nda, aday öğrenciler yapmaları gereken işlemler hakkında bilgilendirilecek, tüm sorulara cevap verilecektir. 

2017-2018 AKADEMİK YILI

1. ORYANTASYON PROGRAMI

TARİH

SAAT

YER

SUNUM DİLİ

7 NİSAN 2017-CUMA

10:00

AYDIN MENDERES DERSLİKLERİ 

310 No'lu Derslik (Merkez Kampus-AYDIN)

İngilizce

7 NİSAN 2017-CUMA

14:30

AYDIN MENDERES DERSLİKLERİ 

310 No'lu Derslik (Merkez Kampus-AYDIN)

Türkçe

10 NİSAN 2017-PAZARTESİ

10:00

AYDIN MENDERES DERSLİKLERİ 

310 No'lu Derslik (Merkez Kampus-AYDIN)

Türkçe

NOT: Öğrenciler yukarıdaki tablodan ders/sınav tarih ve saatlerine uygun olan BİR toplantıya katılmalıdır. İngilizce sunumda sorular ve cevaplar da İngilizce olacaktır. Arzu ederlerse uluslar arası öğrenciler de Türkçe toplantıya katılabilirler.

NOT: Yukarıdaki tabloda belirtilen toplantılardan hiçbirine katılmayan öğrenciler, gerekli bilgilendirmeyi almış sayılacaklardır.

***Asil listede yer alıp, yurtdışına gitmekten vazgeçen ve bunu ofisimize bildirmeyen öğrencilerin sonraki yıllardaki başvuru toplam başarı puanlarından "10 puan" kesilecektir

Listeye ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://site.adu.edu.tr/uik/Dosyalar/siralama2018.htm

***

ENGLISH VERSION

***

 

The higher education institutions where Erasmus+ KA103 candidate outgoing students of the academic year 2017-2018 have been selected to attend have been determined. Please click the arrow below this page to see the list. But all candidates HAVE TO read the information below.

 

TO ATTENTION OF ERASMUS+ TRAINEESHIP APPLICANTS!!!

Although ADU applied the Turkish National Agency for a traineeship grant for 30 students, it is probable that this amount not be totally granted to ADU (considering the experience of the past years). The number of candidates who are planned to be paid grant is around 20. In case we receive more grant than provisioned, the principal and substitute lists will be updated again. The exact number of participants is planned to be certain in June 2017 and detailed information will be given in June 2017. 

 

TO ATTENTION OF ERASMUS+ STUDY APPLICANTS!!!

The criteria below have been considered while determining countries and higher education institutions where candidate participants are to attend:

1. Average Point

2. The quotas on the bilateral agreements

3. Student’s opinion during the meetings

4. Impression of Erasmus Coordinator present in the meetings/approval of Erasmus Academic Coordinators

The number of candidates who are planned to be paid grant for Study Mobility is for around 150 students. This number shall become certain once the institutional grant to be allocated for the next year is announced by the Turkish National Agency. In case we receive less grant than provisioned, the principal and substitute lists will be updated again. Meanly, all principal list students are CANDIDATES before the amount of this grant is announced.

***A 1st Orientation Meeting will be held for all students on the principal list and those who applied for a grant-free participation. All Principal list and grant-free students HAVE TO attend that meeting. At this meeting, the steps candidate students should take shall be told, and all your questions will be answered.

ACADEMIC YEAR 2017-2018

1ST ORIENTATION MEETING

DATE

TIME

VENUE

LANGUAGE

APRIL 7, 2017-FRIDAY

10:00

AYDIN MENDERES DERSLİKLERİ 

Room No 301 (Main Campus-AYDIN)

English

APRIL 7, 2017-FRIDAY

14:30

AYDIN MENDERES DERSLİKLERİ 

Room No 301 (Main Campus-AYDIN)

Turkish

 

APRIL 10, 2017-MONDAY

10:00

AYDIN MENDERES DERSLİKLERİ 

Room No 301 (Main Campus-AYDIN)

Turkish

PS: Students should attend only ONE meeting from the table above in accordance with their schedule. All questions and answers in the English meeting are to be English, too. International students can attend the Turkish meeting, too, if they wish.  

PS: Those who do not attend any of the meetings above will be considered to have been informed.

***Principal list students who give up doing Erasmus with no force majeure (eg: health, visa) from now on will be given -10 points reduction at their future Erasmus Applications of the next academic years.

Please click the arrow below to see the list.

http://site.adu.edu.tr/uik/Dosyalar/siralama2018.htm

 Ek Dosya Bağlantısı