ADÜ Menü
ADü LOGİN

ERASMUS +
Adnan Menderes Üniversitesi

2017-2018 Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği I. Asil ve I. Asil Yedek Liste Açıklanmıştır.

2017-2018 Akademik Yılı Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize gönderilen hibe miktarı 5900 Avro’dur. Bu bütçeyle, yaklaşık 5 (Beş) idari ve sadece idari görevde çalışan akademik personel (okutman, uzman vs.) ile 2 (İki)  akademik personelin hareketlilikten faydalandırılması planlanmaktadır.

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği seçimi ile ilgili olarak kontenjanlar idari ve idari görevdeki akademik personel ile akademik personel olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Her bir grup kendi içinde, 2017-2018 Akademik Yılı Erasmus Uygulama El Kitabı esasları temel alınarak aşağıdaki kriterlere göre sıralanmıştır.

•         Kurum kontenjanının idari ve idari görevdeki akademik personel ile akademik personel olmak üzere iki grupta ele alınması, idari personele öncelik verilmesi, 

•         Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden daha önce faydalanmamış idari ve akademik personele öncelik verilmesi (Yabancı Dil Puanı sırasıyla),

•         Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanma sayısına göre idari ve akademik personelin sıralanması (Öncelik Sırası: I.Yararlanma Sayısı – II.Yararlanma Yılı – III. Yabancı Dil Puanı)

Not: Yabancı Dil Puan Sıralamasında puanların aynı olması durumunda; sınav giriş tarihleri, sınav giriş tarihlerinin aynı olması durumunda puan sahiplerinin doğum tarihlerine bakılarak genç olan adaya öncelik verilerek sıralama yapılmıştır.

I. Asil (Beyaz Renkli) ve I. Yedek Listedeki (Sarı Renkli)  adayların Onaylı İş Planlarını Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim etmesi için son tarih 15 Mart 2018 Perşembe günü saat 17:00'dır.

Ancak, I. Asil ve I. Yedek adayların Onaylı İş Planlarını son tarihe kadar teslim etmemesi nedeniyle boş kalan kontenjanlara yedek listedeki (Gri renk) adaylardan atama yapılacak olup 19 Mart 2018 tarihinde Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü (UİK) - ADU Erasmus+ internet sayfasında duyurulacaktır. 

Adaylar, gidilecek kurum tercihlerini, UİK - ADU Erasmus+ internet sayfasındaki – İkili Anlaşmalar bağlantısındaki anlaşmalardan veya kendi bağlantılarıyla buldukları işletmelerden (kurum/kuruluş/şirket) yapabilecektir.

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek personel iş akış süreçlerini ve gerekli bilgileri aşağıdaki adresten takip edebilir. 

http://www.idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=333432

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek personele 2 gün faaliyet + 2 gün yol olmak üzere toplam 4 günlük hibe ve seyahat hibesi verilecektir.

Günlük hibe, 2017-2018 Erasmus Uygulama El Kitabı’nda yayınlanan ve ülkeye kategorisine göre belirlenen tabloya göre verilir. Seyahat hibesi ise, “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmektedir. Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin ikamet ettiği şehir (AYDIN) ile faaliyet gerçekleştireceği şehir (örn. Litvanya –VILNIUS) arasındaki uzaklık (km) tespit edilir ve seyahat hibe tablosu kullanılarak seyahat hibesi hesaplanır.

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek personel, faaliyetle ilgili tüm belge ve bilgileri aşağıdaki adresten bulabilir.

http://www.idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=363232 

Ayrıca isteyen personel maddi destekten feragat ederek, faaliyetten hibesiz faydalanabilme hakkına sahiptir. Feragat Dilekçesini Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü'ne teslim eden personel iş akış sürecinde belirtilen adımları takip ederek 'sıfır hibeli' olarak hibe almaksızın programdan faydalanabilir.

Liste ekte yer almaktadır.

İTİRAZ HAKKINDA: Personel, 19 Ocak 2018 Cuma saat 13:00'a  kadar listeye ilişkin itirazlarını Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne yazılı olarak (dilekçe ile) iletebilir. Bu tarihten sonra iletilen itiraz talepler dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinden sonra 22 Ocak 2018 tarihinde Asil ve Yedek Adayların gösterildiği nihai liste  yayınlanacaktır.

İletişim adresi : erasmusogr@adu.edu.tr 

 

 Ek Dosya Bağlantısı