ADÜ Menü
ADü LOGİN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLĞÜ
ERASMUS+ Program Koordinatörlüğü

***Erasmus+ Kapsamında Yurt Dışında Bulunan Öğrencilerimizin Dikkatine***

2016 – 2017 Erasmus+ Kapsamında Yurt Dışında Bulunan Öğrencilerimizin Dikkatine
 
 
 Öncelikle sizlerden ricamız aşağıda yazan bilgileri dikkatlice okumanız ve verilen son tarihlere uyunuz.
 
Sizleri, gidiş amaçlarınıza göre 4 grupta topladık.
 
A.     Dönemlik Eğitime Giden Öğrencilerimiz Dikkatine
 
1.       Yurtdışına gitmeden önce ilk dönem için ayrı LA hazırlanmış ve derslerde değişiklik yoksa hazırlanan LA ilk sayfayı onaylatıp gönderecekler veya ilk sayfada yazılan derslerde değişiklik olmuş ise, 1 adet değişiklik sayfası hazırlayarak değişiklik sayfalarını en geç 31 Ekin 2016 tarihine kadar taranmış veya posta yolu ile DIO ulaştırmaları gerekmektedir.
 
Birinci dönem sonunda dönecek öğrencilerimiz aşağıdaki belgeleri DIO’ne 09 Mart 2017 tarihine kadar teslim etmelidirler.
 
1.      Değişime gidilen eğitim kurumundan alınan  transkript 
 
2.      Katılım belgesi ( Duration sheet veya Confirmation of Stay) 
 
3.      Pasaporttaki giriş çıkış tarihlerini gösteren sayfanın fotokopisi 
 
4.      Online final rapor formu
 
5.    OLS Final Sınavı
 
B. Dönemlik Giden, İkinci Dönem Eğitim için Uzatma İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine
 
İkinci dönem için uzatma isteğinde  bulunan ve onay alan öğrencilerimiz aşağıdaki belgeleri hazırlamak ve ofise bilgi vermek zorundadırlar.
 

1.       İkinci dönem için önceden LA hazırlamayanlar yeniden ikinci dönem için 1 adet LA hazırlayacaklardır. Bu LA’ ları en geç 09 Mart 2016 tarihine kadar taranmış veya posta yolu ile DIO ulaştırmaları gerekmektedir.
 
2.       Dönemlik giden öğrencilerimiz ikinci dönemde eğitimlerine devam edecekleri için ‘Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi’ni ikinci dönem için tekrar hazırlamak zorundadırlar. Herhangi bir yanlışlık yapmamak için sözleşmeyi doldurup e-mail olarak aduerasmus@hotmail.com adresine atarak, daha sonra kontrol edilmiş sözleşmenin çıktısını alıp, imzalayarak en kısa sürede postaya vermeniz gerekmektedir.
                       
C. Yıllık Eğitime Giden Öğrencilerimiz Dikkatine
 
1.       Yurtdışına gitmeden önce her iki dönem için ayrı LA hazırlanmış ve derslerde değişiklik yoksa hazırlanan LA ilk sayfayı onaylatıp gönderecekler veya ilk sayfada yazılan derslerde değişiklik olmuş ise, 1 adet değişiklik sayfası hazırlayarak hem ilk hem de ikinci dönem için değişiklik sayfalarını en geç 09 Mart 2017 tarihine kadar taranmış veya posta yolu ile DIO ulaştırmaları gerekmektedir.
 
2.       Daha önce yıllık LA hazırlayan ve değişiklik sayfası da yapıp DIO’ya ulaştıranlar, yıllık olarak seçtikleri derslerin açılmaması veya değişmesi durumunda ek bir değişiklik sayfası yaparak hangi ders veya derslerde değişiklik meydana geldiyse o dersleri değişiklik sayfasında delete, yeni alacakları dersleri değişiklik sayfasında add yaparak 1 adet Ek Değişiklik Sayfası hazırlayarak en son gönderme tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.
 
  
D. Birinci Dönem Eğitim + Staj  ve Yıllık Eğitim + Staj giden Öğrencilerimizin Dikkatine
           
Aşağıda birleştirilmiş staj hareketliliği kapsamında hazırlamanız gereken belgeler, dikkat edilmesi gereken hususular hakkında bilgi vereceğiz.
 
1.      Birleştirilmiş faaliyet kapsamında staj yapacak öğrencilerin ADÜ Birim/Bölüm Koordinatörlerini öncelikle bilgilendirmesi ve staj yapacağı yer için onay alması gerekmektedir. Şayet koordinatörünüz, ‘yapacağınız stajı ben buradaki şu derse veya bu uygulamaya sayarım’ derse, staj faaliyetini yerine getirebilirsiniz. Aksi halde stajınız sayılmayacaktır. Çünkü kural gereği orada yapacağınız her faaliyetin burada bir karşılığı olmalıdır.
 
2.      Birleştirilmiş Faaliyet kapsamında eğitim+staj yapacaklar için LA’ larında ders yanında  TRAINING yazarak birleştirilmiş staj yapacaklarını göstermek zorundadırlar. Staj ECTS’si olarak varsa karşı üniversitedeki ECTS’yi öğrenip  yazabilirsiniz. Birleştirilmiş faaliyet kapsamında LA'larda yazacağınız ders ve staj ECTS'lerin toplamı dönemlik gidenler için 27-33, yılık gidenler için 57-63 ECTS aralığında olmalıdır. Bazı yurtdışındaki üniversiteler birleştirilmiş faaliyet (eğitim+staj) kapsamında staj faaliyetine onay vermekte fakat Staj için ECTS kredisi vermeyebilmektedir.
 
3.      Daha önceden yurdışına gönderdiğiniz LA sayfasında staj faaliyeti belirmemişseniz değişiklik sayfası (3 Adet) yaparak veya yeni bir LA hazırlayarak, TRAINING (staj) faaliyetini LA'da gösterebilirsiniz. Bu değişikliği ilk ve ikinci dönemin hemen  başında ( 31 Ekim 2016-9 Mart 2017 ) tarihine kadar yapmış olmanız gerekmektedir.
 
4.      Daha sonra 'LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS ( STAJ ANLAŞMASI ’ (1 adet) belgesini hazırlıyorsunuz.
 
5.      Anlaşmayı karşı tarafa onaylatmadan önce kontrol etmemiz amacı ile maille aduerasmus@hotmail.com adresine gönderiniz.
 
6.      Staj süresinde ay olarak sınırlama olmamasına karşın staj süresinin 3 ay ve üzeri olması tercihimizdir. Staj bitiş tarihi 30 Eylül 2017 tarihinden sonraki bir tarih olamaz.
 
7.      Elimizdeki hibeye göre ‘LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS ( STAJ ANLAŞMASI ’ belgenizde süre olarak 3 ay ve üzeri süre yazmasına rağmen size 3 ay sonunda dönmenizi rica edebiliriz.
 
8.      LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS ( STAJ ANLAŞMASI ’ belgesinde “Knowledge, skills and competence to be acquired: - Detailed programme of the training period: - Tasks of the trainee: - Monitoring and evaluation plan:” yazan kısımlarla ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde (stajı neden yaptığınız ve içeriğinin size neler katacağı hakkında vs.) bilgi vermelisiniz. 
 
9.   Anlaşmanın doğru hazırlandığına dair bizden teyit aldıktan sonra İmza ve Tarih atarak , staj yapacağınız kurumun “The Host Organisation” kısmını onaylamasını sağlayınız. Onaylanmış 1 adet orijinal LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS ( STAJ ANLAŞMASI  belgesini  taranmış veya posta yolu ile  DIO’ne ulaştırınız.
 
 
Not: Yukarıdaki adı geçen tüm belgeleri http://www.idari.adu.edu.tr/disiliskiler/default.asp?idx=363231 adresinden temin edebilirsiniz.
 
Sizlerden ricamız belirtilen tüm tarih ve kurallara uymanızdır. Tüm bu kurallar ve şartların hepinizin fazladan emek harcamasına neden olmasına rağmen tüm isteğimiz sizin bu süreç sonunda olumsuz etkilenmenizi önlemek ve hataları en aza indirmektir.
 
Göstereceğiniz duyarlılıktan dolayı şimdiden teşekkür eder sizlere başarılar dileriz..  
 
 
ADU Dış İlişkiler Ofisi