ADÜ Menü
ADü LOGİN

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLĞÜ
ERASMUS+ Program Koordinatörlüğü

İKİLİ ANLAŞMA SÜRECİ

Erasmus Öğrenci ve Öğretim Elemanı Hareketlilik faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen yüksek öğretim kurumlarının Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB)' ne sahip olmaları gerekmektedir. EÜB sahibi kuruluşların listesine http://eacea.ec.europa.eu/static/en/llp/erasmus/documents/euc_selection_2007.pdf'  den ulaşılabilinir.

 EÜB' ye sahip olan yüksek öğretim kurumları, aralarında değişim faaliyetlerini başlatabilmeleri için aralarında ikili anlaşma imzalamaları gerekmektedir. İkili anlaşmalar, öğretim üyelerinin karşı üniversitedeki öğretim üyeleri ile bağlantıya geçerek kontenjanlar, ders içerikleri gibi konularda ortak bir karar verdikten sonra birlikte İkili Anlaşma Formunu doldurarak resmi temsilcilere imzalatılmasından sonra aktif hale gelir.

 Anlaşma imzalanmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;

 • Karşı üniversite Erasmus Öğrenci Beyannamesi sahibi bir üniversite mi?
 • Karşı üniversitede ECTS uygulaması var mı?
 • Öğrencinin misafir olacağı üniversitede 25-30 Kredilik ders alması mümkün mü?
 • Öğrencinin ya da öğretim elemanının söz konusu üniversitede eğitim alması akademik açıdan faydalı mı?
 • İki üniversitenin ilgili bölüm derslerinin içeriği ve not sistemi birbirini tutuyor mu? Öğrenci program dönüşü karşı üniversitede aldığı dersleri bölüm derslerine saydırırken sorun yaşayabilir mi?

Karşı üniversite ile bir "İkili Anlaşma"  imzalanabilmesi için;

 "Orijinal İkili Anlaşma Formu" öncelikle her iki üniversitedeki öğretim elemanı tarafından doldurulmalıdır. (Örnek ikili anlaşma formundan ve aşağıdaki açıklamalardan yararlanabilirsiniz)

 Orijinal İkili Anlaşma Formu

 Örnek İkili Anlaşma Formu

 İki üniversite arasında karşılıklı müzakere sonucu karar verilecek bölümler;

 • Anlaşma dönemi ; İkili Anlaşmanın geçerli olduğu süreler belirtilir.(Ör: academic year 2013-2020)
 • Student Mobility bölümünde; değişimin Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinden hangisi/lerine yönelik olacağı, kaç öğrencinin kaç ay süre ile değişimde bulunacağı belirtilir.
 • Teaching Staff Mobility bölümünde; öğretim elemanının kaç hafta ve haftada kaç ders saati değişimde bulunacağı
 • Erasmus Subject Area bölümünde; ders kodları belirtilir. (Kodlar için Bknz Ek-7)

İkili Anlaşma Formu' nda öğretim elemanlarımız tarafından doldurulması gereken bölümler;         

 • between:  Üniversitemizin ismi ve Erasmus Kodu yazılmalıdır. ( University of Aydın Adnan Menderes - TR AYDIN01)
 • Faculty contact person:  Karşı üniversitedeki ilgili öğretim elemanıyla iletişim kuran ve anlaşmanın imzalanmasını sağlayan öğretim elemanımız, Faculty Contact Person (Fakülte kontak kişisi) olarak kendi ismini yazmalıdır. Buraya aynı bölümden başka bir öğretim elemanının yada Erasmus Bölüm Koordinatörünün de bilgileri yazabilir. Tabi bu kişiyle görüşüp onayını almalısınız. Çünkü bundan sonra bu ikili anlaşmadan sorumlu ve her türlü konuda bağlantı kurulacak kişi bu kişi olacaktır.
 • University contact person: Erasmus programı çerçevesinde üniversitemizin imzalayacağı ikili anlaşmalarda resmi temsilcimiz Eramus Kurum Koordinatörü' nün iletişim bilgileri yazılmalıdır.
 • Signatures of the legal representatives bölümünde; üniversitemizin ve Erasmus Kurum Koordinatörümüzün ismi yazılmalıdır.

 İkili Anlaşma Formu'nda karşı üniversitenin öğretim elemanı tarafından doldurulması gereken bölümler;

 • And: Karşı üniversitenin ismi ve Erasmus Kodu yazılmalıdır.
 • contact person: Karşı üniversitedeki ilgili öğretim elemanı ile ilgili bilgi yazılmalıdır.
 • Signatures of the legal representatives bölümünde kendi üniversiteleri ve resmi temsilcileri ile ilgili bilgi yazılmalıdır.

 Daha sonra bu ikili anlaşma formu e-posta yoluyla veya bizzat elden Rektörlük Zemin. Kat Uluslarası İlişkiler Koordinatörlüğü - Erasmus+ Program Koordinatörlüğ'ne teslim edilmelidir.  Form, üniversitemizin resmi temsilcisi tarafından imzalandıktan ve mühürlendikten sonra; karşı üniversitenin resmi temsilcisi tarafından imzalanması ve mühürlenmesi için karşı üniversiteye posta ile 2 nüsha halinde gönderilecektir.

 Anlaşmanın her iki üniversite tarafından imzalanmasının ardından, anlaşmada belirtilen akademik dönem itibariyle  geçerlilik kazanır ve değişime başlanabilir.