ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tüm Harcama Birimlerinin Dikkatine (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 462)

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 462) Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan tebliğin;

7.1’inci maddesinde, elektronik biletin havayolu şirketi tarafından nasıl düzenleneceği,

7.2’nci maddesinde, elektronik biletin elektronik ortamda nasıl teslim edileceği belirtilmekte,

7.3’üncü maddesi uyarınca, elektronik biletin kağıt ortamında tesliminin havayolu firmaları tarafından kaşe/damga tatbik edilmesi; acenteler tarafından ise kaşe/damga tatbik edilmesi ve imzalanması gerekmekte,

8’inci maddesinde ise havayolu biletinde bulunması gereken zorunlu bilgilerin neler olduğuna ilişkin açıklamalar yer almakta olup,

Biriminiz tarafından ödeme emri belgeleri hazırlanırken bu hususlara özenle riayet edilmesi önemle duyurulur.

462 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.


VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO 462).doc