ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu maddesi ile Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırlanan Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planı, PLAN VE PROGRAMLAR > Stratejik Plan sayfasında yayımlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.