ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

YÖK – Yabancı Dil Eğitim Bursu Duyurusu

Üniversitemizde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrosunda görev yapan en fazla 3 öğretim elemanına; yabancı dil seviyesini yükseltmek için yurtdışında katıldıkları yabancı dil kursu giderlerinin desteklenmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından burs verilecektir.

Başvuru şartları, başvuru takvimi ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

Usul ve Esaslara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Başvuru takvimine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Doktora derecesine sahip olmak,
c) Bir devlet yükseköğretim kurumunda, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrolarından birinde çalışıyor olmak,
ç) Başvuru sırasında, akademik kadrolardaki toplam hizmet süresinin en az 3 yıl olduğunu belgelendirmek,
d) Son beş yıl içinde herhangi bir YÖKDİL, YDS, E-YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından muadili en az kırk beş veya en fazla yetmiş puan aldığını belgelendirmek,
e) Başvuru sahibinin (d) bendinde belgelendirdiği yabancı dilin eğitimini veren bir dil kursundan, (Kursun verildiği dilin resmi dil olduğu bir ülkede en az beş yıldır yabancı dil eğitimi üzerine faaliyet yürüten eğitim yeri ve merkezi olması şarttır.) en az iki en fazla altı ay süreyle kabul aldığını ve toplam kurs ücretini belgelendirmek,
f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Formu (Forma ulaşmak için TIKLAYINIZ)
2. Yabancı dil puanını gösterir belge.
3. Dil kursundan kabul aldığını ve toplam kurs ücretini gösterir belge.
4. Bilim alanına göre doldurulan akademik faaliyet puan tablosu çıktısı.
5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı beyan edilebilir)
6. Doktora Diploması (e-devlet çıktısı beyan edilebilir)
7. Hizmet Belgesi (Görev yapılan birimden talep edilecek onaylı HİTAP dökümü)

AKADEMİK FAALİYET PUAN TABLOLARI VE BAŞVURU FORMLARI

1.1 Eğitim Bilimleri Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

      Eğitim Bilimleri Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.

2.1 Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

      Fen Bilimleri ve Matematik Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.

3.1 Filoloji Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

      Filoloji Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.
   
4.1 Güzel Sanatlar Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

      Güzel Sanatlar Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.

5.1 Hukuk Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

      Hukuk Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.

6.1 İlahiyat Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

      İlahiyat Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.

7.1 Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

      Mimarlık, Planlama ve Tasarım Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.

8.1 Mühendislik Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

      Mühendislik Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.

9.1 Sağlık Bilimleri Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

        Sağlık Bilimleri Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.

10.1 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

        Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.

11.1 Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

        Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.

12.1 Spor Bilimleri Temel Alan Kriterleri için TIKLAYINIZ.

        Spor Bilimleri Akademik Faaliyet Puan Tablosu için TIKLAYINIZ.