ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Akademik Personel Sayıları

 

Mayıs 2016 Sonu İtibariyle Ünvan Bazında Akademik Personel Sayıları

Ünvanlar

Kişi Sayısı

  - Prof.Dr. 248 Kişi 
  - Doç.Dr. 158 Kişi 
  - Yrd.Doç.Dr. 419 Kişi 
  - Öğr.Gör. 223 Kişi 
  - Okutman 106 Kişi 
  - Arş.Gör. 540 Kişi 
  - Uzman 31Kişi 
 TOPLAM  1725 Kişi