ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mezun Öğrencilerin Dikkatine

Üniversitemiz senatosunun 28/10/2015 tarih ve 2015-19 sayılı oturumunda alınan II nolu kararı ile kabul edilen "Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge" gereği mezun olan öğrenciler diplomalarını mezun oldukları enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarından alacaklardır.