ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Kataloglama, Sınıflama ve Teknik İşlemler Talimatı

5. REFERANS TALİMATLAR VE İLGİLİ DOKÜMANLAR

 

5.1. Kataloglama İşlemleri Talimatı.

5.2. Sınıflama İşlemleri Talimatı.

5.3. Materyal Teknik İşlemler Talimatı.

5.4. Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları II.

5.5. Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi

5.6. Kongre Kütüphanesi Konu Başlıkları

5.7. Gazi Üniversitesi Kütüphanesi Konu Başlıkları Listesi

5.8. Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi  Konu Başlıkları Listesi.

5.9. Anadolu,Ege Üniversite Ve Diğer Üniversite Kütüphaneleri Konu Başlıkları Listeleri.

5.10. İlgili Konu Sözlükleri Ve Ansiklopedik Kaynaklar

5.11. USMARC Bibliographic (Makine Tarafından Okunabilir Kataloglama).

 

5.1. Kataloglama İşlemleri Talimatı (Veri Girişi)

 

Amaç: Kitaba ait bilgileri uluslararası formatlarda bilgisayara kaydetmektir.

 

1. Kitabın temel girişinin tespiti,

2. Eser adı ve sorumluluk bilgileri,

3. Basım bildirim bilgileri,

4. Fiziksel niteleme bilgileri,

5. Dizi kaydı bilgileri,

6. Kitapla ilgili notlar (dizin, kaynakça, ISBN, içindekiler v.b.),

7. Konu başlıkları

8. Yazar ve eser ek girişleri,yazar biyografileri,

9. Kataloglanan kitabın cilt kopya kaydı işlemleri,

10. Geliş tarihi, Yayın türü, Yayın yeri, yayın yılı, ödünç şekli, fiyatı, para birimi,

11. Ciltlenen dergiler süreli yayın formatında  kitap gibi kataloglanabilirler

12. Görsel-İşitsel materyaller CR-ROM formatında kitap gibi kataloglanırlar.

13. Kataloglanan kitabın kontrol işlemleri,

14. Varsa hatalar düzeltilir.

15. İstatistiki bilgiler aylık,üç aylık, yıllık hazırlanır.

 

 

5.2. Sınıflama İşlemleri Talimatı

 

Amaç: Materyalin içeriğine uygun konu ve yer numarası ile konu başlıklarını vermektir.

 

1. Materyal Sağlama Birimi’nde aktarılan materyalin; konuları tespit edilir. Konular tespit

edilirken ; materyalin başlığından, içindekiler sayfasından,önsözünden, kitap kapaklarındaki

bilgilerden, kaynakça ve bibliyografyalardan, materyallerin içeriğinden varsa Kongre kütüphanesi ciplerinden, Milli Kütüphane ve diğer üniversite kütüphanelerin kataloglarından yararlanılır,

2. Kütüphane kataloğundan daha önce benzer materyale verilen sınıflama numaraları ve konu

başlıkları kontrol edilir,

3. Verilen sınıflama numarasından emin olunmadığı takdirde, Internet aracılığı ile çeşitli

kütüphanelerin kataloglarına ulaşılarak kontrol yapılır,

4. Cutter tablosundan Cutter numarası verilerek yer numarası tamamlanır,

5. Kongre Kütüphanesi, Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Muğla Üniversitesi Konu başlıkları listelerinden ve ilgili konu sözlükleriyle ansiklopedik kaynaklardan yararlanılarak, Türkçe ve İngilizce konu başlıkları verilir,

 

5.3. Materyal Teknik İşlemler Talimatı

 

Amaç: Sınıflaması yapılan materyalin teknik işlemlerini tamamlamaktır.

 

1. Kataloglama ve sınıflama işlemleri yapıldıktan sonra materyal sağlama şekline göre (satın alma ya da bağış-değişim), diye ikiye ayrılır.

2. Bağış yoluyla kütüphaneye gelen materyale, bağış kaşesi vurulur ve kim tarafından

bağışlandığı kaydedilir.

3. Materyale ait bilgiler Taşınır Mal yönetmeliği uyarınca,  Ayniyat programı aracılığıyla, bilgisayar ortamına aktarılarak, Taşınır İşlem Fişleri Hazırlanır.

4. Materyale ait borkod, yer numarası ve demirbaş numarası bulunan sırt etiketi lazer yazıcıdan alınır ve materyale yapıştırılır.

5. Kitapların belli sayfalarına kütüphane kaşesi basılır.

6. Güvenlik şeridi takılarak okuyucu hizmetleri bölümüne gönderilir.

 

 

5.4. Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları II.

5.5. Kongre Kütüphanesi Sınıflama Sistemi

5.6. Kongre Kütüphanesi Konu Başlıkları

5.7. Gazi Üniversitesi Kütüphanesi Konu Başlıkları Listesi

5.8. Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi  Konu Başlıkları Listesi.

5.9. Anadolu,Ege Üniversite Ve Diğer Üniversite Kütüphaneleri Konu Başlıkları Listeleri.

5.10. İlgili Konu Sözlükleri Ve Ansiklopedik Kaynaklar

5.11. USMARC Bibliographic (Makine Tarafından Okunabilir Kataloglama).