28 Temmuz 2015 Salı  

M İ S Y O N

   Üniversitemizin temel misyonunda yer alan; hedeflenmiş olan eğitim-öğretim düzeyine erişilmesi
ve  araştırma  faaliyetlerinin  gerçekleştirilebilmesi  amacına  yönelik,  gerekli  olan  bilgi  ve  belge 
hizmetlerini çağın gerektirdiği şekilde vermektir.

 V İ Z Y O N

    Bilgi hizmetleri taleplerini en üst düzeyde karşılayabilen, çağın gerektirdiği en  iyi  şekilde sunan
ve Üniversitemiz-Ülkemizin gelişimine katkıda bulunan örnek bir bilgi merkezi olmaktır.

Sorgulama Yapılacak Kütüphane :

Elektronik Dergilerde Ara:

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı/Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı