ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
İdari Mali İşler Daire Başkanlığı

Görevleri

    Şubemiz satınalma hizmetlerini 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Maliye Bakanlığının resmi gazetede yayınlanan bütçe uygulama talimatları ile Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgeleri vb. mali mevzuat hükümlerine göre yerine getirmektedir.
     Talep formu ile ulaşan birimlerin malzeme ihtiyaçları öncelikle Ayniyat Saymanlığınca değerlendirilir. İstenilen malzeme depolarda mevcut ise öncelikle depodan verilir. Ayniyat Saymanlığınca depolardan karşılanamayan malzemeler için birimlerce düzenlenen satınalma istek formlarında belirtilen malzemelerin alınması için Satınalma Şube Müdürlüğüne ulaştırılır. Söz konusu malzemelerin satınalma işlemlerinde şu prosedür uygulanmaktadır.
     Malzeme için piyasadan yaklaşık maliyet araştırması yapılır ve harcama yetkilisinden onay alınır. Yaklaşık maliyeti KDV Hariç 10.195,00.- YTL.‘ nin altında ise doğrudan temin usulü ile, eğer üstünde ise Açık İhale Usulü ile ihale işlem dosyası hazırlanır.
 
 Ek Dosya Bağlantısı