ADÜ Menü
ADü LOGİN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Geçmişten Günümüze

Birimin Tarihsel Gelişimi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 10.03.1997 tarihinde yaklaşık 100 m2 lik bir alanda 2 adet personel ile faaliyete geçmiş olup, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34. maddesince kurulmuştur. 1997 yılı sonunda 3 adet ana bilgisayar ve yaklaşık 80 adet bilgisayarı bulunan ve aynı bina içindeki Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile Eğitim Fakültesinde bulunan bazı bilgisayarlara  14400 bps hız ile internete bağlanıyorlardı,

1998 yılında, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 64 kbps frame-relay ULAKNET hattı üzerinden internete bağlanmaktadırlar,

1999 yılında, ULAKNET üzerinden internet bağlantı hızımız 256 kbps’a ulaşmış, mevcutlara Tıp Fakültesi ile Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteside eklenmiştir.Ayrıca, üniversitemizde öğrenci işleri yazılımını başlatmak üzere, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli ile akademik ünvanlı personellerden olmak üzere toplam 12 kişiye, Microsoft yetkili eğitici sertifikalı firmadan 8 gün süreli “Mastering Visual Basic 6” ve “Access” konularında eğitim alınması sağlanmıştır

2000 yılında, ULAKNET üzerinden internet bağlanan okullarımıza, Çine MYO., Aydın Sağlık YO., Aydın Sağlık Hiz.MYO, ile Ziraat Fakültesi de eklenmiştir. Ayrıca, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü organizasyonunda, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ev sahipliği ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda, 26 Üniversiteden idari ve akademik ünvanlı personelin katılımları ile toplam 44 kişiye, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezine bağlı ULAKNET ağ uzmanlarınca 2 hafta süreli “Kurumsal web sitesi tasarımı ve PHP ile web uygulamalarını geliştirme” konularında eğitim verilmiştir.

2001 yılında, öğrenci İşleri İşleyişine ait standardizasyon çalışmalarını yapmak ve dökümantasyonun sağlanması, “Öğrenci İşleri Projesi” ‘nin en kısa sürede bitirilebilmesi amaçları ile proje grupları oluşturularak, çalışmalara başlanmıştır. Tüm yerleşkelerimizin internet bağlantıları tamamlanmıştır. Merkez Kampüsteki tüm birimlerle Veteriner Fakültesini, Tıp Fakültesini, Ziraat Fakültesini ve Yenipazar MYO.nu birbirine ve internete bağlayacak wireless sistemi kurulmuş, üniversitemiz öğrencileri için mail server hizmete açılmıştır.

2002 yılında,  üniversite ana web sitemiz daha önce hazırlanan sitelerden farklı olarak veri tabanı üzerine taşınmış, site yönetici arayüzü hazırlanarak, her birimin kendi web sayfasını arayüzde belirlenen tasarımlar üzerinden yapması sağlanmıştır.

Ayrıca 2002 yılında, Üniversitemiz merkez kampüsünde yeralan Aydın Meslek Yüksekokulu ile Eğitim Fakültesinin ve Kütüphane binamızın network ağı ile olan bağlantıları, “Uzak Mesafe Bağlantısı ( long reach ethernet)” teknolojisi kullanılarak 16 Mbps hızına yükseltilmiştir.Üniversitemiz Rektörlük Merkez Kampüsü, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Yenipazar Meslek Yüksekokulu ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü arasında, internet hatları üzerinden telefonla görüşme sistemi kurularak, ücretsiz kampüs telefon şebekesi kurulması için gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır.

Ulakbim’in (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) servis sağlayıcılığını üstlendiği ULAKNET internet bağlantımız 2002 yılı içerisinde önce 512 Kbps'e sonra 1024 kbps' ye çıkarılmıştır.

2003 yılında, Nisan-2002 tarihinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı- Yazılım Geliştirme Grubu tarafından yazılmaya başlanan “Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Projesi”, 13.06.2003 tarihinde test aşamaları bitirilerek yeni dönem öğrenci kayıtlarında kullanılmaya başlanmıştır. Öğrenci-Öğretim Üyesi-Personel arayüzleri ile internet ve intranet modülleri olan projemiz yaklaşık 17.300 mantıksal kod satırından oluşmaktadır. Üniversitemiz  internet bağlantısı 1024 kbps ‘dan 8096 kbps hıza ulaşmıştır

2004 yılında, “Akademik Bilgi Sistemi” projesi yazılarak, faaliyete geçirilmiş, uygulamada görülen aksaklıklar zaman içinde giderilerek hizmete sunulmuştur. “ihale ilan sayfası” geliştirilmiş, üniversitemiz de yapılacak tüm ihalelerin ihale tarihinden en az onbeş gün önce duyurulması sağlanarak ihalelere daha fazla firma katılımı için gereken şeffaflık sağlanmıştır.

2005 yılında, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı’nın talebi ile Süreli Yayınlar Programı hazırlanmış, programın sorgulama kısmı WEB ortamına aktarılmıştır.Ayrıca, Üniversitemiz internet bağlantısı 16192 kbps hıza ulaşmıştır.

2006 yılında, Basın Halkla ilişkiler birimi ile ortak çalışma yapılarak üniversitemizde düzenlenen etkinliklere ait görüntüler dijital ortama aktarılmış bu kapsamda yapılan çalışmalar, http://bilimtv.adu.edu.tr adresinde yayına sunulmuştur. Ayrıca, Kampüs FM, Klasik Müzik FM ve Türk Sanat Müziği FM için alt yapı çalışmaları tamamlanmış, hazırlanan ana bilgisayarlar üzerinden sadece üniversitemiz içinde müzik yayını yapan 3 ayrı radyo yayına başlatılmıştır.

2007 yılında, Medikososyal Hizmetler Müdürlüğü için yazılmış olan “Medbis” projesindeki son güncellemeler yapılarak, yazılım hizmete alınmıştır. Üniversitemiz internet bağlantısı 34.000 kbps hıza ulaşmıştır. Personel ve öğrencilerimiz, yemekhanelerde akıllı kart teknolojilerini kullanmaya başlamışlardır.

2008 yılında, Nesne Tabanlı Programlama (OOP) ile İleri Seviye Web Uygulama Geliştirme - SQL Server 2005 Reporting Service ile Raporlama konularında yazılımcı personelimize sertifikalı  eğitim verdirilmiştir. “ADÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi” kapsamında yeniden yapılanan üniversitemiz ağ alt yapısı ile oluşan değişiklikler sistemde bulunan sayfalara uyarlanarak, web sayfaları ile ilgili gerekli çalışmalar tamamlanmıştır.

2012 yılında 3000’in üzerinde bilgisayar, 33 adet ana bilgisayar ile tüm Aydın ilini kampus olarak gören dağınık kampus yapılanmasında 21 adet metro Ethernet bağlantısı, merkez kampüs de 1 GB ile 10 GB arasında değişen hızlarda fiber optik bağlantıları ve 155 Mbps ULAKNET (Ulusal Akademik Ağ Networkü) internet bağlantısı ile büyük bir ağ alt yapısını işleten, yazılım, mail, web ve internet hizmetleri ile hizmet envanterini arttıran Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız, Türk Telekomünikasyon kurumundan “Yer Sağlayıcı” belgesini (Belge No:YS-(936)) alarak, bilişim servislerini işleten ve hizmetlerini veren ciddi bir yapılanma içine girmiştir.